Upphovsrätt till fotografi tagen av förbigående person

2017-11-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Om någon förbipasserande person på uppdrag av mig tar en bild på min familj med min kamera.Vem äger då bilden och vem äger upphovsrätten till den?Finns några rättsfall?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Av uppdragsavtalet mellan dig och en annan följer det att denna ska ta en bild på dig och din familj. Det kan anses var ett muntligt uppdragsavtal där någon tar en bild för dig. Av avtalet lär det följa att du får äganderätten till bilden, du kan använda den för privat bruk.

Upphovsrätten tillfaller den som tar bilden. Detta följer av 1 § femte punkten lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen. Det är annars av avtalet som det följer att det istället är till uppdragsgivaren som upphovsrätten ska tillfalla. Är inte särskilt avtalat, d.v.s. att upphovsrätten ska tillfalla dig som uppdragstagare stannar upphovsrätten på fotografen, det är inte av betydelse heller för upphovsrätten att det är med din kamera som fotografen tog bilden. Det krävs att det framgår tydligt av avtalet om så är fallet. Man är försiktig till att tolka sådant ur avtalet, t.ex. att det kan anses att det av avtalet följer att upphovsrätten ska tillfalla dig som uppdragsgivaren. Det här blir även ytterst en avtalstolkningsfråga och bevisfråga eftersom avtalet er emellan endast är muntlig, och om du hävdar att upphovsrätten är din eftersom ni avtalat så har du även bevisbördan för ditt påstående. Detta kan tyckas vara märkligt eftersom du antagligen inte ens vet vem fotografen var om det bara var någon som som gick förbi. Frågan är om det aktualiseras att någon som i detta fall gör anspråk på sin upphovsrätt om du t.ex. skulle dela vidare bilden. Det är inte troligt att när man ber någon främling ta en bild på en och ens familj att man i samband även frågar om upphovsrätten ska övergå från fotografen till den som fotograferas.

Vad jag vet finns inget rättsfall som exakt återger ditt fall men i NJA 2004 s. 363 har Högsta domstolen behandlat frågan om omfattningen av en beställares användarrätt av en fotografs bilder.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1038)
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?

Alla besvarade frågor (97596)