Upphovsrätt till examinationer

2017-11-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar samma sak som frågan 2012-09-26. "Kopiering och spridning av examinationer (tentor)". Var i mailkontakt med en universitetsjurist och frågade om de hade upphovsrätt för tentor. De hävdade att lawline blandade ihop begreppen något, allmänna handlingar kan omfattas av upphovsrätt. De gav dock ej något definitivt svar. Tror ni att examinationer omfattas av ex. undantaget 6 a § UHL tredje stycket 4 punkten? Eller är det möjligt att sprida dem på internet non-profit gratis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Anledningen till att du får olika bud på svar har antagligen att göra med att det inte är helt självklart vad som gäller för allmänna handlingar och upphovsrätt. Min bedömning är dock att du har rätt att begära ut examinationer och sprida dem på nätet eftersom det rör sig om allmänna handlingar.

Vad som är klart är att allmänna handlingar kan omfattas av upphovsrätten. Det framgår indirekt av 1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) och 9 § upphovsrättslagen (URL). Vad som också är klart är att en examination som lämnats in är en allmän handling, som bör anses vara upprättad vid en myndighet enligt 2 kap. 7 § TF.

När det gäller handlingar som är upprättade vid en myndighet får dessa återges av var och en enligt 26 a § 2 st URL. En inlämnad examination borde inte anses vara ett sådant verk som är upprättat för undervisning enl 26 a § 4 p som du nämner. I propositionen till URL anges att skoluppsatser o dyl bör falla utanför undantaget (prop 1973:15 s 163).

Däremot innebär inte rätten att fritt återge ett verk inte detsamma som att man får göra vad man vill med verket. Eftersom en inlämnad examination inte nämns bland verken i 9 §, som är helt undantagna upphovsrätt, så är det fortfarande delvis skyddade av upphovsrätten. Man kan säga att de har ett inskränkt skydd, men likväl ett skydd som berättigar att den ideella rätten (dvs rätten att omnämnas med sitt verk) respekteras (jfr Svensk Juristtidning 2014/854).

Min bedömning är alltså att examinationer omfattas av upphovsrätt, men att du upphovsrättsligt har rätt att sprida dem på nätet mot att den ideella rätten respekteras.

Med vänliga hälsningar

Henrik Ärnlöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1035)
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?
2021-11-20 Sälja kopior av kända varumärken?
2021-11-15 Får man använda någon annans ritningar vid uppförandet av nya hus?
2021-10-31 Varumärkesintrång av företagsnamn

Alla besvarade frågor (97355)