Upphovsrätt till bilder på Instagram

2015-11-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Har en fråga angående bildrättigheter/upphovsrätt. Om jag lägger upp en bild på mig själv på mitt egna öppna instagramkonto. Har någon annan då rätten att använda denna bild och sprida den vidare genom att till exempel lägga upp den på sitt egna instagramkonto? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Upphovsrätt till bilder regleras i upphovsrättslagen. Din bild utgör ett fotografiskt verk enligt lagens definition. Enligt 1 kap. 1 § 5 p. omfattas fotografiska verk av upphovsrätt. Enligt 2 § innebär upphovsrätten att den som har skapat verket har ensamrätt till att förfoga över det. Med andra ord är det endast du som får lov att förfoga över och lägga upp bilder du har tagit. Vill någon annan använda sig av din bild måste denne inhämta samtycke från dig först.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i upphovsrätten kan dömas till böter eller fängelse i högst två år, se 7 kap. 53 §.

Svaret är alltså nej, ingen annan får ta en bild (som du tagit) och lägga upp på sitt Instagram-konto, såvida du inte samtyckt till detta.

Välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (909)
2020-11-22 Vilka krav gäller för patent?
2020-11-21 De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten
2020-11-19 Behöver man göra någonting för att få upphovsrätt till sina verk?
2020-11-18 Hur uppnås upphovsrättsligt skydd för en dagbok?

Alla besvarade frågor (86521)