Upphovsrätt till bilder i ett bolag

Hej! Jag arbetar som marknadschef för två olika varumärken (är på pappret anställd av ett av dem, säg bolag X) inom en stor koncern med ännu fler varumärken. I tjänsten har jag på eget initiativ fotat bilder till båda bolags hemsidor och annonser med min egen utrustning då jag gillar att fota även privat (är typ hobbyfotograf) samt för att jag ville spara min marknadsbudget till annat. Nu har jag varit på föräldraledighet och man har omorganiserat och jag har fått släppa ett av varumärkena, säg bolag Y, till en annan marknadschef. Nu undrar jag vem som äger rättigheterna till bilderna? Jag har fotat bilder för båda bolagen. Hon påstår att hon har fulla rättigheter att använda mina bilder som hon vill. Stämmer det? I mitt anställningsavtal står det ingenting om immateriella tillgångar eller upphovsrätt och i min arbetsbeskrivning står inte heller fotografering angivet som en arbetsuppgift, det är som sagt något jag gjort på eget initiativ. Min anställning är ju också på bolag X, så om något bolag äger bilderna borde det väl vara bolag X isåfall, även om jag ansvarat o fotat för båda? Jag vill hävda att jag har rätt att okeja vart bilderna ska användas. Har jag fel?

Tusen tack på förhand för råd!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln I 1 kap. 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) så är det den som skapat verket som har upphovsrätt till det. Om du släpper ett bolag vari dessa bilder ingår vore det även rimligt att rättigheterna till bilderna övergår om de är en del av bolaget. Dock avgörs frågan av om det står något om upphovsrätten till bilderna i ert överlåtelseavtal. Om det inte gör det, så torde den ekonomiska rätten till bilderna ha övergått eftersom bilderna ingår i det bolag som du avyttrat.

Oavsett vem som har de ekonomiska rättigheterna till bilderna har du, såvida annat inte avtalats en ideell rätt till bilderna enligt 1 kap. 3 § URL. Det här innebär att du har rätt att angivas i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Vad som utgör god sed styrs av din bransch och vad som anses sedvanligt inom denna. I den ideella rätten ingår även att ditt verk inte får ändras så att din ideella rätt till det kränks enligt 1 kap. 3 § 2 st. URL. Det får inte heller göras tillgängligt för allmänheten i sådant sammanhang eller på ett sådant sätt som är kränkande för dig som upphovsman.

Sammanfattningsvis innebär detta att om annat inte avtalats tillhör de ekonomiska rättigheterna till verken bolaget. Oberoende av detta har du om inte annat avtalats en ideell rätt till vad du skapat. Det innebär att du enligt 1kap. 3 § 2 st. URL har ett skydd mot att dina verk publiceras i ett sådant sammanhang som är kränkande. Om de sammanhang dina bilder publicerats i är kränkande kan marknadschefen ha gjort sig skyldig till ett intrång enligt 7 kap. 53 §. Det här kan resultera i böter eller fängelse i upp till två år. Även skadeståndsskyldighet kan aktualiseras enligt 7 kap. 54 § URL. Om du vill driva en process om detta kan du skicka in en stämningsansökan till din lokala tingsrätt. Du bör dock ha i åtanke att det är förenade med betydande kostnader att stämma någon och driva en process, så detta bör inte göras om det inte är absolut nödvändigt.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000