Rättighet till bild

2015-11-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har publicerat en bild på min Twittersida som Kvällsposten var snabba med att fråga om de fick använda. Jag tackade ja med ett villkor - att de skrev att det var jag som fotat bilden.Idag har Kvällsposten publicerat bilden i sin pappersupplaga och skrivit att det är deras reporter som fotat bilden, vilket är felaktigt.Hur kan jag agera i detta fall? Har jag rätt till någon ersättning för min bild?Värt att tillägga är att de på Twitter i efterhand raderat frågan de ställde till mig om de fick använda den, endast mitt svar där jag säger att de måste använda mitt namn finns kvar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du har upphovsrätt till din bild enligt Upphovrättslagens 1 § 5e punkten.
Kvällsposten har brutit mot 3 § samma lag genom att inte ange dig som upphovsman till bilden. "Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver."

Du har rätt till ersättning från tidningen i enlighet med Upphovsrättslagens 54§ som säger: "Den som i strid mot denna lag [...] utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdaselsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till
[...]
4. ideell skada [...]"

Du kan alltså kräva skadestånd för ideell skada, vilket är det som är aktuellt i ditt fall eftersom du gett tillåtelse att använda bilden utan att få betalt. På vilken nivå ersättningen kan ligga är svårt att säga eftersom bedömningen av ideell skada sker skönsmässigt och i varje enskilt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (900)
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

Alla besvarade frågor (85453)