Upphovsrätt till assets i datorspel?

2015-06-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Vi är en grupp om 6 dataspelsutvecklare som med 11 andra individer skapat ett dataspel under en skolkurs. Vi 6 är intresserade av att ta vidare idén och tjäna pengar på den som ett företag. Skulle vi kunna skriva ett juridiskt giltigt kontrakt om att få använda de föregående medlemmarnas material om de skriver på eller skulle det vara hindrat av IP lagarna?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine.

Grundprincipen i upphovsrättslagen är att den som bidragit med beståndsdelar till ett verk som omfattas av lagen (ex datorspel eller datorprogram) förvärvar upphovsrätt till det färdiga verket enligt 1 kap 1§ och 6§ Upphovsrättslagen. Om ni använder de beståndsdelarna som dessa 11 individer bidragit med förvärvar de således upphovsrätt till det färdiga verket (i det här fallet spelet) när det offentliggörs. Detta gäller dock inte om arbetet med beståndsdelar har gjort som ett led av en arbetstagares arbete för en arbetsgivare sedan upphovsrätten då förbehålls arbetsgivaren. 3 kap 40:a § i Upphovsrättslagen. Frågan är därmed på vilket sätt arbetet bedrivits.

Vidare kan sägas att upphovsrätten till ett verk kan överlåtas genom avtal enligt 1 kap 3§ samt 3 kap 27§ i Upphovsrättslagen. I branschen talas ofta om att en upphovsrättshavare licensierar sina tillgångar. Dessa kan dock också helt överlåtas till i det här fallet er så att de kan användas i den färdiga produkten utan att övriga ursprungsdeltagare har någon upphovsrätt till den färdiga produkten. Vänd er i så fall gärna till vår betaltjänst så kan de hjälpa er att ta fram ett sådant avtal.

Jag noterar också att ni tidigare haft frågor kring upphovsrätten till ursprungsiden. Här kan sägas att en inte kan förvärva upphovsrätt till idéer. Upphovsrätt finns enbart till verk eller beståndsdelar av verk. Här kan sägas att det är något oklart huruvida iden skall ses som en beståndsdel av verket eller ej, bäst är således är att också skriva ett avtal med den som tagit fram konceptet för att undvika eventuella framtida problem.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkomna att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll