Upphovsrätt till artikel i branschtidning

2015-08-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Vi har flera medlemsmagasin. Vad säger upphovsrättslagen om att ta en artikel från en branschtidning där vi är med och använder i vårt eget medlemsmagasin, förutsatt att det är tydligt angivet var artikeln kommer ifrån och vem som författat den. Vad gäller? Är det tillåtet?Behöver man upphosrättsmannens tillåtande? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Artikeln omfattas med all säkerhet av upphovsrättskydd enligt URL 1§ (här). Ni gör rätt i att tydligt visa vem som har skrivit artikeln. På så sätt uppfyller ni författarens "ideella rätt" att bli omnämnd när dennes verk offentliggörs, 3§. Dock måste ni ha tillstånd att publicera artikeln eftersom upphovsrättskyddet innebär en exklusiv rätt att göra verkat tillgängligt för allmänheten, 2§.

Ni kan också citera artikeln utan licens om det överensstämmer med god sed, 22§. Vad som är god sed beror på vad som är bruklig i branschen och hur mycket ni använder. När man läser texten ska det vara tydligt att citaten används som ett hjälpmedel snarare än som det dominerande inslaget. Till exempel kan citaten inkluderas i en egenhändigt komponerad text som kommenterar artikeln om er,

Om ni vill ha licens till hela artikeln tycker jag att ni ska vända er till författaren men också tidningen denne skrev för. Det är möjligt att upphovsrätten övergått till den tidningen enligt deras anställningsvillkor eller separat avtal.

Vänligen,

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (893)
2020-10-01 Upphovsrätt till fotografiskt verk
2020-09-29 Kan jag importera kända varumärken för att sedan sälja dem vidare?
2020-09-26 Använda bilder på artister till egna produkter
2020-09-19 Använda bild på tröjor som ska säljas?

Alla besvarade frågor (84709)