Upphovsrätt - text & musik

2015-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag har ett par kompisar som är mitt uppe i att signa med ett skivbolag för deras kommande EP. På denna finns två låtar jag skrivit och sjunger på som dom sedan varit med och producerat och vidare programmerat musik till. Helt enkelt jag hade två demos som vi sedan vidarearbetade tillsammans. Min fråga nu är, hur ska jag tänka kring detta rent juridiskt? Vad är mina rättigheter och hur bevakar jag min upphovsrättsliga och ekonomiska rätt i detta? Det finns ingen osämja eller så och det är inte tal om att jag ska signa med bolaget utan det är deras band som gör, vilket är rimligt, men då två av de fem låtar som finns på denna EP är till stor del gjorda av mig känner jag att jag måste veta hur jag ska hantera detta.Hade uppskattat er hjälp!
SVAR

Hej!

Enligt upphovsrättslagen 1 § har den som skapat ett konstnärligt verk upphovsrätt till detta, just musikaliska verk nämns i punkt 3. Den rätten uppstår alltså automatiskt genom skapandet och är inte en rätt som du behöver ansöka om. Vad denna rätt består i preciseras i 2 §. Där anges att du har ensamrätt att förfoga över verket med undantag för vissa inskränkningar som anges i 2 kap.

Vidare har du en ideell rätt som framgår av 3 § vilken innefattar rätten att bli angiven som upphovsman samt att verkat inte får ändras eller göras tillgängligt på ett sådant sätt att ditt litterära eller konstnärliga anseende kränks. Till skillnad från de ekonomiska rättigheterna kan denna rättighet med bindande verkan överlåtas endast om användningen av verket är begränsad. Det torde därför inte vara möjligt att överlåta denna del av upphovsrätten i er situation.

Eftersom ni är flera personer som ligger bakom låtarna blir även 6 § aktuell. Där behandlas situationen då ett verk har två eller flera upphovsmän. Text och musik ses i regel som självständiga verk vilket innebär att ni inte är flera upphovsmän bakom samma verk om endast en person har gjort texten och en har gjort musiken. Har ni däremot samarbetat innebär det enligt 6 § att upphovsrätten tillkommer er gemensamt. Det innebär att upphovsmännen endast får förfoga över verket tillsammans. Samtliga upphovsmäns, inklusive ditt, samtycke till exempelvis publicering krävs alltså.

Saknas ditt samtycke har du möjlighet att väcka skadeståndstalan i efterhand men en bättre lösning för alla inblandade är förstås att ni löser det på förhand genom att ingå avtal om din ersättning och annat som du kan vilja reglera.

Med vänlig hälsning,

Marcus Holming
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (900)
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

Alla besvarade frågor (85462)