Upphovsrätt, Satir

2017-11-20 i Immaterialrätt
FRÅGA
härHej,jag har gjort parodier på Alfons Åberg (som jag anser är nya och självständiga verk, med vissa repliker från riktiga Alfons vilket jag anser handlar om citaträtt) (Jag har alltså ritat allting själv, det enda jag använt är en del av Alfons intro) och fick i fredags hem ett brev från grunberger advokater att jag gör ett intrång i upphovsrätten hos Bokmakaren AB, att jag måste ta ner klippen och betala 10.000 kr. Vad jag har förstått så är parodier undantagna upphovsrätten, men jag får inte till någon dialog med juristen i fråga. Så jag undrar om ni kan hjälpa mig om vad som gäller här?
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett rättsfall som berört en liknande frågeställning, NJA 2005 s. 905, (här). Värt att belysa innan jag går vidare är att upphovsrättsfall är väldigt individuella och bedömningen kan skilja sig från fall till fall. Jag kommer därför, eftersom jag inte sett ditt verk, förklara det väldigt allmänt utifrån praxis och lagen.

Vid upphovsrättslagens tillkomst så var avsikten att bearbetningar av verk som utgör parodier skulle vara att betrakta som självständiga verk och fall utanför upphovsrättsskyddet för originalverket. Det har avsetts gälla även när parodin är mycket närgången och i långa stycken följer förebilden ord för ord, det avgörande för det här har varit att parodin fullföljer ett för förebilden helt främmande syfte, (se NJA 2005, s. 905).

Är det en parodi?

Begreppet parodi är inte helt vedertaget, men principen för vad en parodi är att någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effekt som är helt främmande för originalverket. Här måste alltså en bedömning ske huruvida "ditt" verk uppnår det här grundläggande kravet.

Återge citat och musik från Alfons?

Domstolen säger i rättsfallet (NJA 2005, s. 905) att det kan vara okej att "låna" enstaka repliker och musik om det är så att det är nödvändigt för "parodin" och att det kan, utifrån ditt nya verk, ses som motiverat. Det kan exempelvis vara svårt att försöka parodiera Alfons utan hans kända "jingel", värt att notera är dock att det kanske är en annan som äger rättigheterna till musiken, eller att bolaget som försökt stämma dig endast ägare rättigheterna via licens. Det man kan säga är att du får låna så länge du inte gör det i större utsträckning än vad som framställandet krävt/kräver. Huruvida det i det här fallet faller inom tillåtet nyttjande kan jag dessvärre inte svara på.

Intrång i den ideella rätten?

Vidare så är det inte endast de ekonomiska rättigheterna (här) man ska beakta, utan även upphovsrättsinnehavarens ideella rättigheter (här) . Även om ditt verk ses som ett självständigt verk så kan det tänkas återge originalverket i sådan form eller i ett sammanhang som för upphovsmannen till originalverket ses som otillåtet kränkande med hänsyn till dennes litterära eller konstnärliga anseende. Huruvida så är fallet kan jag inte svara på men det kan vara värt att beakta.

Slutsats

Det finns mycket att ta hänsyn till. Huruvida intrång skett eller inte är omöjligt att svara på utan att ha tagit del av verket. Jag hoppas i vart fall att du fått vägledning i vad som kan tänkas vara avgörande för huruvida det är att betrakta som ett självständigt verk samt ha i åtanke att du kanske måste beakta de ideella rättigheterna.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1039)
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto

Alla besvarade frågor (97608)