Upphovsrätt - sälja kända tavlor online?

2020-06-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
God morgon! Driver en e-handel i Sverige och jag är intresserad av att sälja bilder som vi själva målar digitalt från kända konstnärers verk, bland annat; Vang Gogh, Rembrandt, Boticelli och Da Vinci.Är det lagligt och har jag rätt att måla av bilderna och göra dem identiska som originalverken och sen sälja det på nätet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Frågan du ställer regleras primärt i upphovsrättslagen (URL).

1. Huvudregeln

Med tanke på att du vill sälja kända konstnärers verk kommer verk förmodligen alltid uppnå s.k. verkshöjd och därmed kommer skaparen ha eller ha haft s.k. upphovsrätt (URL 1§). Vilket innebär att verken skyddas av lagen.

Ett verk som någon har upphovsrätt till får inte utan dennes samtycke kopieras, oavsett hur kopiering sker (URL 2§ 1-2st). Inte heller får man sälja exemplar av verket (URL 3st 4p). Detta gäller även om ni gör små förändringar av verket (URL 4§ 1st). Utgångspunkten är alltså att er idé inte är tillåten. Men detta förutsätter att verket fortfarande omfattas av upphovsrätt.

Ett verk omfattas av upphovsrätt till dess att 70 år gått sedan upphovsmannen dog (URL 43§ 1st). Om flera skapat verket tillsammans börjar denna tidsfrist löpa efter att den sista skaparen dör. Tyvärr finns det inget heltäckande register kring vilka verk som omfattas av upphovsrätt varför man ofta måste göra egen research om just det verk man vill använda.

2. Det som komplicerar

För att göra saker än mer komplicerade har personer som bearbetat ett verk (t.ex. ändrat stilen på en känd tavla) upphovsrätt till verket i den formen (URL 4§ 1st). Detta innebär att ni inte får använda den versionen förrän 70 år gått sedan den personens död och skaparen av originalets död.

3. Avslutande kommentarer och råd

Svaret på din fråga är alltså, som det så ofta är i juridiken, att det beror på. Om det är mer än 70 år sedan skaparen av verket dog kan ni kopiera och sälja det. Ni måste dock vara säkra på att alla upphovsmän har varit döda i minst 70 år.

Ett tips är att försöka hitta vem/vilka det är som har upphovsrätt (ofta kan det vara arvingar) och kontakta denne för att fråga om ni kan använda verket för onlineförsäljning eller förhandla fram en deal som passar båda. Kom dock ihåg att ni isåfall måste kontakta alla upphovsmän.

Jag hoppas detta gett svar på din fråga. Upphovsrätt är en komplicerad rättighet så jag förstår om du har ytterligare frågor. Du är självklart välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92130)