Upphovsrätt och samlingsverk

2016-01-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är på väg att ge ut en bok om medaljer. Varje medalj är fotograferad och förekommer som ill. i boken. Fråga 1: Bör jag kontakta konstnärerna bakom medaljerna för rätten att publicera bilder på dem samma (70-årsregeln o.s.v. är jag medveten om). Fråga 2: Om det är så, vilket jag tror, att varje konstnär bör kontaktas, hur är det då om man, som det finns exempel på, ger ut ett numistmatiskt verk om, låt oss säga, svenska mynt mellan 1950 - framåt? Det skulle ju nästan bli orimligt många kontakter! MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag (1969:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) finns det regleringar som rör just vad som gäller i en sådan här situation. Enligt 1 § URL har den som skapat ett litterärt eller konsnärligt verk upphovsrätt till verket. En medalj är att anses som ett sådant konstnärligt verk och därmed har skaparen till dessa en ensamrätt till verket. Ensamrätten innebär att upphovsmannen har en uteslutande rätt att förfoga över verket vilket innefattar exemplarframställning samt att göra det tillgängligt för allmänheten enligt 2 § URL. Detta betyder i sin tur, precis som du skriver, att du antagligen måste ta kontakt med alla upphovsmän till medaljerna för att få rätt att publicera dem i din bok. Detta förutsatt att medaljerna uppfyller kravet på så kallad verkshöjd, alltså att de är originella och självständiga verk framställda av upphovsmännen själva. Det framgår även av 5 § URL att den som genom att sammanställa verk eller delar av verk och åstadkommit ett litterärt samlingsverk har upphovsrätt till detta men inte till de särskilda verken som då framkommer i samlingsverket. Du måste även namnge upphovsmännen på det sätt som föreskrivs i 3 § URL.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll