Upphovsrätt och ensamrätt i att publicera foto och text

2017-11-11 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga gällande upphovsrätten (copyright). Jag tänkte anlita en frilansande skribent och fotograf för att skriva texter respektive ta bilder för min hemsida och blogg. Det framgår av uppdraget att jag kommer att publicera detta på den domän som jag äger. Men vem äger upphovsrätten till det material som de skapar? Måste jag göra ett särskilt kontrakt för att upphovsrätten av artiklarna och bilderna ska tillhöra mig? Bör jag även lägga in en klausul där det tydligt står att de inte får publicera detta material någon annan stans? Av tekniska skäl är det viktigt att dessa artiklar inte finns publicerade på andra webbplatser på nätet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till. Upphovsrätt är ensamrätten till en intellektuell prestation i olika former. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt. Lagen skiljer dock mellan fotografiska verk och fotobilder, se kap. 1 § respektive 49a § upphovsrättslagen. Som fotografiska verk räknas de mer konstnärliga bilderna.

De personerna som har skapat fotografierna respektive texterna till din hemsida är sammantaget upphovsmän till dessa.

Upphovsrätt i anställningsförhållanden

Upphovsrätten delas upp i ekonomisk och ideell upphovsrätt. Den sistnämnda kan inte överlåtas. Utgångspunkten i svensk rätt är att upphovsrätt skapas hos den fysiska personen (i ditt fall fotografen/skribenten) och kan under vissa förhållanden övergå till arbetsgivaren (dig). När verk skapats av en anställd i tjänsten eller på särskilt uppdrag från arbetsgivaren vid sidan av tjänsten kan det förekomma att den ekonomiska rätten (förfoganderätten) till verket övergår till arbetsgivaren genom anställningsavtalet. Detta gäller dock endast om det som arbetstagaren presterar är vad som krävs för att han ska kunna fullfölja sitt anställningsavtal. Anses det att den ekonomiska rätten har övergått till arbetsgivaren har arbetsgivaren en rätt att använda verket inom sin normala verksamhet. Med normal verksamhet menas det verksamhetsområde där arbetsgivaren normalt verkar (ex. din hemsida och blogg). För att arbetsgivaren ska kunna nyttja ett verk på ett sätt som ligger utanför dennes normala verksamhet krävs en överenskommelse med upphovsmannen.

Det är som nämnt endast är den ekonomiska rätten som kan övergå till arbetsgivaren. Den ideella rätten med rätten att bli namngiven och rätten att motsätta sig kränkande ändringar av verket kvarstannar (hos fotografen/författaren) och du måste därmed namnge dessa upphovsmän vid publicering om inte dessa har avstått från detta.

Ensamrätt till att publicera

Via av dig nämna avtalet kan fotografen/skribenten ge dig ensamrätt till att publicera verken utan att de senare säljer verken vidare.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?