Upphovsrätt och att inkludera TV-spelsfigur i tavlor

Hej!

Jag målar tavlor på fritiden och skulle vilja måla tv-spelas figurer som inslag i vissa tavlor. Är det olagligt ifall jag skulle vilja sälja tavlan sen?

Är det samma ifall jag väljer att sälja prints/posters av tavlan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att dels sälja prints av tavlor av existerande konstverk samt tavlor/prints där du har inslag av TV-spelsfigurer i vissa.

Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?

Ett konstnärligt verk, exempelvis en TV-spelsfigur skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En TV- spelsfigur har sannolikt verkshöjd.

Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen).

Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En TV-spelsfigur som exempelvis Super Mario har sannolikt ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med TV-spelsfiguren omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls (NJA 2017 s. 75).

Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.

Omfattas målande av TV-spelsfigur/att sälja prints av konstverk av upphovsrätt?

Om du säljer prints på tavlan begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att tavlan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har konstnärens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten (2 § Upphovsrättslagen)

Om du skapar en tavla med TV-spelsfiguren inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (TV- spelsfiguren) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den.

Nämnas bör att det inte är otillåtet att ha tavlan hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning.

Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?

Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Vad gäller detta i ditt fall?

Jag tolkar det som att du har andra saker med i dina tavlor och inte enbart har målat TV- spelsfiguren. Skulle figuren utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång.

Vad som händer om figuren bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva TV-spelsfiguren är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande figuren är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”