Upphovsrätt när verk förstörts

2019-06-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Dödsbon stämmer Universal music group. Bakgrunden är en brand på Universal studios i Hollywood, Los Angeles, 2008. Originalinspelningar av runt 500 000 låtar gick upp i rök.Vad händer med rättigheterna till dessa inspelningar?Om originalverket är förstört och inte existerar, kan man verkligen hävda att man äger rättigheten då?En kopia på en kopia borde ju omfattas av copyright, men jag ser ändå ett problem med att originalet är förstört.Kan man få en kort genomgång av vad som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att samtliga exemplar av ett verk är förstörda kan visserligen medföra besvärliga frågor i bevishänseende, men ur en rent immaterialrättslig synvinkel är saken inte särskilt komplicerad (förutom på ett rättsfilosofiskt plan, men dit behöver vi inte gå). Upphovsrätt (dvs. copyright) uppstår – enligt 1 § upphovsrättslagen – när ett verk skapas. Upphovsrätten är alltså kopplad till verkets form vid den tidpunkt då det skapades. Detta innebär att det är irrelevant vad som händer med verket efter denna tidpunkt. Rätten till verket försvinner alltså inte bara för att exemplaret förstörs. Så är det i alla fall i Sverige. Hur upphovsrätt fungerar i USA får det ankomma på en amerikansk jurist att svara på, men jag kan tänka mig att du skulle få samma eller liknande svar av honom eller henne.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (915)
2020-11-30 Ok att fotografera annans hus i marknadsföringssyfte?
2020-11-30 Kan en fritt trycka motiv och varumärken på produkter för försäljning?
2020-11-30 Omfattas produktbilder av upphovsrätten?
2020-11-30 Söker en jurist som är kunnig inom immaterialrätt

Alla besvarade frågor (86816)