Upphovsrätt - när ens bild är inspirerad av ett annat verk?

2021-03-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Hur fungerar det med plagiat på Instagram? Om någon postar inlägg på egenritad konst och jag får inspiration och målar av teckningarna (identiska men med egen signering) är det då olagligt? Om man postar någon annans inlägg ska man ju hänvisa till ägaren men det jag syftar på är alltså de fall där man får inspiration och skapar ett eget verk av något som redan existerar. Tack på förhand,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är upphovsrätt?

Egenritad konst omfattas av reglerna kring upphovsrätt (1 kap. 1 § upphovsrättslagen). Att någon har upphovsrätt till en egen bild gör att endast konstnären i fråga har rätt att göra verket tillgänglig för allmänheten, exempelvis genom Instagram. Det innebär också att personen ensam bestämmer vad som kan göras med bilden och om det ska framställas kopior av bilden (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). Konstnären har också rätt att alltid bli namngiven om någon publicerar en bild av konstverket (1 kap. 3 § upphovsrättslagen).

För att en bild ska omfattas av ett upphovsrättsligt skydd krävs s.k "verkshöjd". Detta är ett krav på viss självständighet och originalitet hos bilden. Generellt brukar man säga att en bild har upphovsrättsligt skydd om risken för att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller en liknande bild framstår som minimal. Om det finns en minimal risk för att någon skapar samma bild har bilden alltså nått "verkshöjd" och därav fått upphovsrättsligt skydd.

När blir det olagligt/upphovsrättsligt intrång (plagiat)?

Jag kommer nu gå igenom när ett upphovsrättslig intrång sker. Plagiat anses vara stöld av ett verk; intrång har lite bredare omfattning men är nödvändigt i fråga om upphovsrättsliga brott.

För att något ska inkräkta på upphovsrätten till originalverket krävs det att bilden som skapats efteråt är tillräckligt lik. Detta är en svår fråga att avgöra och kan vara beroende av olika faktorer, bl.a hur originell originaltavlan var. Om originalet var väldigt speciell och utmärkande har den ett större skyddsomfång eftersom den var så utmärkande i sig självt.

Hur fungerar det när man får inspiration?

Eftersom det kan vara svårt att avgöra när ett upphovsrättsligt intrång föreligger, särskilt i vår tid med sociala medier, är det förstås ännu krångligare att dra gränsen för vad som anses vara inspiration av någon annans bild och ett intrång mot någon annans bild. En viktig grej att nämna är exempelvis att om man bearbetat ett verk så att det är så passa annorlunda från originalverket anses detta vara ett nytt verk som den nya personen har upphovsrätt till (1 kap. 4 § upphovsrättslagen). Om man får inspiration av en bild och sen gör sin egen variant av den kan det alltså uppstå en situation där bilden blivit så bearbetad att man inte gjort något intrång, tvärtom har man själv fått upphovsrättsligt skydd.

I ditt exempel säger du att en ny konstnär målat av en identisk bild. Det är värt att beakta att om man gör en exakt avbildning, men endast har den i sitt hem (så att familj/nära vänner ser den) så anses den utgöra privat bruk (2 kap. 12 § upphovsrättslagen). Om den används för privat bruk spelar det ingen roll hur lika tavlorna är, inget intrång har skett. Om någon dock gör en identisk kopia av en bild, sätter dit sin egen signatur och lägger upp det på instagram så är det ett solklart upphovsrättsligt intrång; det får inte vara exakt likadant och den nya konstnären har ingen rätt överhuvudtaget att offentliggöra bilden för andra personer (1 kap. 2 § upphovsrättslagen).

En troligt scenario som kan uppstå är annars när man fått inspiration av ett konstverk och den nya bilden påminner mycket om den första bilden men är inte exakt likadan p.g.a att konstnärerna har olika stil när de tecknar. Om bilden är så pass lika att man kan känna igen den föreligger det troligen även här ett upphovsrättsligt intrång; trots att bilden inte är exakt likadan. Så även i fall där man fått inspiration bör man hänvisa att inspirationen kommer från en särskild konstnär, särskilt när det i dagens samhälle är så enkelt att tagga original kontot på sociala media.

Sammanfattande svar:

Det enkla svaret blir att ja, det är olagligt att göra en identisk målning och lägga upp den på Instagram med egen signatur. Att man lägger upp den ö.h.t signatur eller ej är att inkräkta på orginalkonstnärens upphovsrätt. Även i de fall där man fått inspiration och gjort en bild som liknar originalet är det mycket möjligt att även det är ett upphovsrättsligt brott. För att vara på den säkra sidan bör man alltid hänvisa till orginalkonstnären. Beakta dock att konstnären har rätt att be dig ta bort ditt inlägg.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96421)