Upphovsrätt - kopiera ur bok och använda i undervisning?

2016-03-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
får jag kopiera övningar i en bok och använda i undervisning?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Det generella svaret är nej, det får du inte. En bok och innehållet i den omfattas i de flesta fall av upphovsrätt enligt lag om upphovsrätt (som du hittar här). Enligt 2 § har upphovsmannen uteslutande rätt att förfoga över verket, och inom förfoga över ryms även att framställa exemplar av det. Om man kopierar ett verk framställer man fler exemplar. Det innebär att du måste ha tillstånd för att få kopiera annat än enstaka kopia för privat bruk (12 §).

När det gäller undervisning så de flesta skolor, om du arbetar på en sådan, har sk "skolkopieringsavtal" där de betalat för att få kopiera en viss del av litteraturen. Från kopieringsavtalen brukar dock material som övningsböcker etc vara undantagna.

Det finns litteratur som fritt får kopieras, t ex äldre verk där skyddstiden gått ut, allmänna handlingar och de verk där författaren medgett fri kopiering. Eftersom du talar om övningar i en bok antar jag att det inte är ett äldre verk eller en allmän handling utan då krävs att upphovsrättsinnehavaren medgett kopiering.

Ett tydligare svar än såhär är svårt att ge på din fråga, det bästa du kan göra är att kontakta förlaget som boken getts ut på och höra med dem. Om du arbetar på en skola så är det värt att se vad kopieringsavtalet säger.

Vänligen,


Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (900)
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

Alla besvarade frågor (85459)