Upphovsrätt i anställningsförhållanden

Jag har skrivit 3 böcker på arbetstid. Har jag rätt till något av förtjänsten när den säljs?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller angående upphovsrätt i anställningsförhållanden samt om du har rätt till något av förtjänsten när böckerna som du skrivit i tjänsten säljs. Regler om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Upphovsrätt till verk tillfaller som huvudregel upphovsmannen, i ditt fall är det du eftersom det är du som skriver boken. Detta regleras i upphovsrättslagen (URL) 1 §.

Upphovsrätt i anställningsförhållanden

Det råder dock osäkerhet kring vad som gäller med upphovsrätt i anställningsförhållanden. Problemet ligger i att avgränsa vilken rätt som ska anses ha övergått på arbetsgivaren genom själva anställningsförhållandet och vilken som eventuellt behållits av upphovsmannen. Anledningen till osäkerheten är att det inte finns någon lag som reglerar detta och det saknas rättsfall på området. Endast i de situationer arbetsgivare och anställd har reglerat upphovsrätten i avtal (till exempel anställningsavtalet) kan man med viss säkerhet veta vad som gäller.

Det finns en "tumregel" som vunnit viss uppslutning i den rättsvetenskapliga diskussionen och den lyder: Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åligganden gentemot arbetsgivaren.

Sammanfattning och råd

Om du och din arbetsgivare kommit överens och slutit ett avtal om förtjänsten när den säljs är det avtalet som gäller. Har ni inte kommit överens om det finns det tyvärr ingen lag att stödja sig på och det går därför inte med säkerhet att säga vad som gäller. Om man ska gå efter "tumregeln" i ditt fall så skulle din arbetsgivare ha rätt till allt som ingår i den normala verksamheten och därmed all förtjänst när boken säljs. Min rekommendation i ditt fall är därför att du kontaktar arbetsgivaren och frågar för absolut klarhet i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”