Upphovsrätt i anställningsförhållanden

2015-06-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har bidragit med patientfoton till min tidigare arbetsgivares hemsida.Det är ca 98% av bilderna som jag har tagit. En del är tagna på patienter från den arkuella arbetsplatsen och en del från mina tidigare arbetsplatser.Nu har jag blivit uppmärksammad på att alla mina bilder är kvar på deras hemsidan. Kan jag kräva att bilderna tas bort? Ps. den var min nya chef som uppmärksammade mig på detta eftersom mitt namn står på bilderna..DsTack på förhand!
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Till att börja med kan konstateras att upphovsrätten, för exempelvis ett fotografi, tillkommer den som har skapat verket. DVS i det fall att du tar en bild så får du i samma stund upphovsrätt till den bilden. Ett upphovsrättsskyddat verk får inte nyttjas utan upphovsmannens samtycke.

Utgångspunkten är alltså att du är upphovsman till dina fotografier, och att ingen kan nyttja dessa utan ditt samtycke. I lagen finns dock en regel avseende datorprogram vilka framställs i tjänsten. Dessa tillkommer alltid arbetsgivaren såtillvida inte annat avtalats. För övriga typer av upphovsrätter, exempelvis fotografier, finns ingen liknande lagregel, men presumtionen anses alltjämt vara densamma, om än lite mer begränsad. Det som anses gälla är att den ekonomiska upphovsrätten till de foton som du tog i din tjänst hos din tidigare arbetsgivare kommer att ha tillfallit hen utifrån vad som behövs för verksamhetens normala ändamål. Detta gäller dock bara såtillvida annat inte avtals i ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Om inte annat avtalats kommer du följaktligen inte att få någon ersättning för det fortsatta nyttjandet, och kan i regel inte heller begränsa det.

Det förhåller sig dock sannolikt annorlunda med de bilder som du inte framställde i tjänsten. Dessa bör inte ha tillkommit din senaste arbetsgivare i samma mån, och du skulle därmed kunna kräva att de inte längre används.

Sammanfattningsvis ger jag dig rådet att du kontrollerar dina tidigare anställningsavtal/kollektivavtal för att göra dig medveten om vilken kvarvarande rätt du har till de verk som du framställt i dina tidigare anställningar.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga.

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82663)