Upphovsrätt i anställningsförhållande

2015-05-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
hejJag arbetade i ett nystartat företag (följde med personalgruppen från ett tidigare som gick i konkurs).I det nya företaget blev jag tillfrågad om jag kunde rita en logga till företaget. Jag gjorde detta eftersom jag skulle ju jobba där. 3 veckor senare får jag sparken och det är där jag står nu.Visst har jag väl rätt till loggan eftersom det är jag som har gjort den? Kan jag kräva företaget på ersättning för framställandet av loggan alt att de inte får använda den?De har inte frågat mig om jag tänker ta betalt för loggan men upphovsrätten torde ju vara min eftersom jag framställt den.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vem som får rätten till ett upphovsrättsskyddat verk som skapats i en anställning och hur verket får användas regleras oftast i anställningsavtalet. Det vanligaste är att äganderätten till allt upphovsrättsskyddat material går över till arbetsgivaren.

Om frågan inte har reglerats i ditt anställningsavtal så är det du som designer av loggan som är ägare till upphovsrätten. Enligt praxis har arbetsgivaren emellertid rätt att använda verket i företagets normala verksamhet, t.ex. som ett varumärke, utan att betala någon ersättning. Detta kallas ibland Karnells tumregel. Denna rätt påverkas inte av att du fått lämna företaget. Företaget får emellertid inte ändra i verket eller överlåta sin nyttjanderätt vidare (Upphovsrättslagen 28§).

Om frågan inte reglerats i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtal så har du alltså tyvärr varken rätt till extra ersättning eller till att hindra företaget från att använda loggan. Däremot har du ensamrätt till allt övrigt utnyttjande av verket. Jag hoppas att svaret klargjorde läget för dig.

Med vänlig hälsning

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll