Upphovsrätt hos antika symboler

2015-08-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man får använda gamla/välkända symboler i böcker? Vi kan ta tecknen för kvinna och man som exempel, eller antika tecken som hieroglyfer o dyl. Eller är det någon som har rättigheterna till dylika inarbetade symboler? Hälsningar Johanna
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är fritt fram att använda alla typer av symboler som inte är skyddade av någon immaterialrätt, typiskt sett upphovsrätt eller varumärkesskydd.

Ett varumärke får skydd genom att någon ansöker om sådant skydd för sitt varumärke, och får det beviljat. För att få ett varumärke skyddat måste varumärket ha särskiljningsförmåga (Varumärkeslagen 1 kap 4-5 §). Detta innebär att man inte kan få varumärkesskydd beviljat för bland annat sådant som lätt kan förknippas med någon annan vara, eller sådant som används allmänt i språket. Det låter osannolikt att exempelvis tecknen för kvinna och man skulle beviljas varumärkesskydd, däremot skulle det väl kunna hända att någon enstaka hieroglyf är registrerat som varumärke. Ett register av registrerade varumärken kan du hitta på patent- och registreringsverkets hemsida (https://www.prv.se/sv/varumarke/ar-ditt-varumarke-unikt/). Även om en viss symbol skulle vara registrerad som varumärke så innebär detta bara att du inte får marknadsföra samma typ av varor under detta eller liknande varumärken, så om du planerar på att gestalta symbolerna i en bok så borde det vara fritt fram.

Vad gäller den andra immaterialrätten som kan komma på fråga, upphovsrätt, så är det lite mer komplicerat. Upphovsrätten gäller för lite olika saker, typiskt sett sådant som uppstår ur ett kreativt skapande - t ex litterära verk eller konstverk. Upphovsrätt är inget man ansöker om utan den uppstår i samma stund som verket skapas. Däremot så finns det inget register eller liknande över verk med upphovsrätt, vilket gör att man egentligen inte vet om något är skyddat av upphovsrätt förrän saken ställs på sin spets, ytterst i en rättsprocess. För att bli skyddat av upphovsrätt måste dock verket uppnå något som kallas verkshöjd, ungefär innebär att det måste vara tillräckligt originellt och nyskapande. En upphovsrätt gäller dock max 70 år efter upphovsmannens död, vilket innebär att antika symboler och hieroglyfer omöjligt kan vara skyddade av upphovsrätt i dagsläget.

Sammanfattningsvis så kan symboler potentiellt vara skyddade av både varumärkes rätt och/eller upphovsrätt. Om det rör sig om antika symboler så kan de dock omöjligt vara skyddade av upphovsrätt längre.

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (890)
2020-09-19 Använda bild på tröjor som ska säljas?
2020-09-18 Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?
2020-09-16 Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk
2020-09-16 Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?

Alla besvarade frågor (84333)