Upphovsrätt för videospel

2021-09-20 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag målar tavlor med motiv från tv spel som t.ex. Nintendo. Jag tar fram motiv från spelen (bilder tagna direkt från spelet) och ritar sen av rutsystemet (pixlarna) på målarduk och sen färglägger så likt jag kan. Min fråga är: Om jag målar av ett motiv från ett spel och sen låter ett företag använda ett fotografi av tavlan på sina etiketter för deras produkt, bryter jag eller dom mot någon upphovsrätt mot skaparen av tv-spelet då? Eller är det korrekt att göra så för att jag har målat tavlan utifrån ett befintligt motiv och inte skapat en bild i datorn med hjälp av original bilder från spelet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)

Hur videospel skyddas som verk har varit uppe för diskussion vid ett antal tillfällen. Detta då ett videospel kan skyddas genom fler upphovsrättsliga delar. Bland annat så skulle bilder och figurer kunna skyddas som konstnärliga verk enligt 1 kap 1 § p.5 URL och musiken som ingår i spelet skulle kunna skyddas som musikaliskt verk enligt 1 kap 1 § p.3 URL. Av svenskt praxis så har det även framgått att tv spel skyddas som datorprogram (NJA 2000 s.580). I en dom från marknadsdomstolen så framgick det att ett PS3 spel åtnjöt skydd som både dataprogram och filmverk (MD 2011:29). EU-domstolen har också menat att videospel inte bara omfattar verkskategorin datorprogram utan även skyddas genom andra kategorier. EU domstolen nämnde inte vilken verkskategori spel sorterades under, men förklarade att dess komplexitet gör att inte endas dess underliggande datorprogram skyddas utan även dess ljud och bilder som är beståndsdelar av videospelet. (Mål C-355/12)

Det är därför realistiskt att ett Nintendo spel kan skyddas som ett konstnärligt verk enligt 1 kap 1 § p.5 URL.

I Sverige så uppstår upphovsrätten direkt i samband med att verket skapas om verket uppnår verkshöjd. Det krävs alltså ingen registrering. Verkshöjd innebär att verket ska ge uttryck för upphovsmannens kreativitet och fria egna val.

Når verket upp till verkshöjd så får den som har skapat spelet ensamrätt till verket. Ensamrätten ger upphovsmannen skydd mot att verket bland annat kopieras, sprids, visas eller görs tillgängligt för allmänheten utan tillstånd enligt 1 kap 2 § URL. Upphovsmannen har även rätt att bli associerad med sitt verk enligt 1 kap 3 § URL.

Om man använder sig av någon annans verk på ett olovligt sätt så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det finns undantag från detta om du enbart framställer exemplar för privat bruk (2 kap 12 § URL). Men detta gäller inte om du målar av ett verk för kommersiellt syfte. I så fall kan du göra dig skyldig till upphovsrättsintrång. Detta kan även gäller för företaget som säljer dem.

Det finns dock en möjlighet enligt 1 kap 4 § 2 st URL att i fri anslutning från verket skapa ett nytt verk. Om man lyckas åstadkomma ett nytt verk i fri anslutning från det ursprungliga verket så kan man ha upphovsrätt till sitt nyskapade verk om detta uppnår kravet på verkshöjd.

För att relatera till din fråga så fann domstolen i målet smultron (NJA 1994 s.74) att ett textilmönster föreställande smultron inte kunder åberopa upphovsrättsintrång mot ett liknande textilmönster föreställande jordgubbar. Verken var mycket lika varandra men HD ansåg att jordgubbsmönstret inte ansågs ligga inom skyddsomfånget för "smultron". Värt att nämn här att "smultrons" skyddsomfång var relativt snävt då det var ett mönster av naturalistiska och välkända komponenter. Men fallet nämner också att det inte får vara en efterbildning.

Sammanfattning

Som ovan nämnt så bör ett nintendospel kunna skyddas som ett konstnärligt verk. Frågan om det är upphovsrättsintrång bedöms från fall till fall, vilket gör det svårt att säga exakt i ditt fall om det är ett upphovsrättsintrång. Det beror också på om du har lyckats skapa ett självständigt verk från ursprungsverket. Som huvudregel så behöver man upphovsmannens tillstånd för att använda sig av dennes verk. Det kan ses som ett upphovsrättsintrång om man efterbildar i kommersiell syfte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96487)