Upphovsrätt för verk inom ramen för anställning

2017-02-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
jag är anställd som projektledare på ett företag som utför automationjobb till industriföretagjag har på min fritid skapat dokument, instruktioner och checklistor, för att underlätta arbetet för mig och mina kolegor. Vem har Immaterialrätt till dessa dokument ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst ska det påpekas att detta är ett dispositivt rättsområde vilket innebär att om du och din arbetsgivare avtalat om detta på förhand så åsidosätts en eventuell lagstiftning på området. Det första du bör undersöka är således om det i antingen ditt individuella anställningsavtal eller ditt kollektivavtal finns klausuler som reglerar den här situationen.

Om det inte finns något avtal gäller följande:

Rör det sig om patenterbara uppfinningar gäller Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Av din fråga verkar det dock snarare som att det rör sig om litterära verk vilket faller utanför lagens tillämpningsområde.

Av 40 a § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL) framgår det att frågan är reglerad i lag vad gäller upphovsrätt till datorprogram som skapats inom ramen för anställningen. I lagen finns inte någon motsvarande presumtionsregel för andra verk men frågan har behandlats i juridisk doktrin. Om inget är särskilt avtalat, beror en eventuell upphovsrättsövergång till arbetsgivaren på bland annat anställningsförhållandets art och på branschens allmänna villkor och sedvänjor. Man tittar alltså på hur frågan generellt brukar lösas inom just din bransch. Det finns även en allmän tumregel som säger att om följande rekvisit (kriterier) är uppfyllda har arbetsgivaren rätt att i varje fall utnyttja verket i sin verksamhet:

1. Om man gör verket inom arbetsgivarens verksamhetsområde (dina dokument måste ha med arbetsgivarens verksamhetsområde att göra).

2. Om arbetstagaren gör verket på grund av anställningen (även om man gör det på sin fritid) eller på instruktion från arbetsgivaren.

Är ovan uppfyllt får arbetsgivaren utnyttja det som skapats men bara på ett sådant sätt som kunnat förväntats vid tillfället för skapandet. Arbetsgivaren kan med andra ord utnyttja dina instruktionsdokument för att lära upp nya arbetstagare men rimligtvis kan han inte utan din tillåtelse börja sälja böcker innehållande dina instruktioner.

Helt enkelt: Rent allmänt torde gälla att verk som har tillkommit i tjänsten får utnyttjas av arbetsgivaren i dennes normala verksamhet och i den omfattning som någorlunda säkert kunde förutses när verket tillkom.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (992)
2021-07-28 Lärarundantaget
2021-07-23 Får man använda en intervju från en dokumentär?
2021-07-16 Upphovsrättsintrång?
2021-07-12 Hur vet man om en mening är varumärkesskyddad?

Alla besvarade frågor (94327)