Upphovsrätt för verk där upphovsmannen är död?

För att få läsa in en bok och lägga ut på nätet måste man ha upphovsmannens tillåtelse.

Men om boken jag vill läsa är tex Bibeln, eller någon gammal bok där författaren (upphovsmannen) längre inte finns vid liv.

Får jag läsa in boken då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Upphovsrätt

En skrift som uppnår en viss grad av originalitet blir automatiskt skyddat av upphovsrätten (1 § Upphovsrättslagen). De flesta böcker som du talar om uppnår detta krav och är därmed skyddade. Upphovsrätten tillfaller den eller de som har skapat verket och består av två delar – en ideell del och en ekonomisk del.

Den ekonomiska delen består av rätten att använda sitt verk i kommersiella syften, ingen annan får alltså tjäna pengar på, sprida eller annars göra verket tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke (2 § Upphovsrättslagen). De ekonomiska rättigheterna överlåts ofta till exempelvis ett förlag. Att spela in en ljudbok för att sedan lägga ut denna på nätet inkräktar alltså på upphovsmannens ekonomiska rätt till boken.

De ideella rättigheterna består i att bli omnämnd om verket återges av andra. Kränkande användning av verket förhindras också av de ideella rättigheterna (3 § Upphovsrättslagen).

Att läsa in en bok och göra detta tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd torde klassas så som en kränkning av de ekonomiska rättigheterna ( även de ideella om författaren inte är omnämnd).

Upphovsrättens längd

Upphovsrätten till ett litterärt verk sträcker sig 70 år från upphovsmannens död (43 § Upphovsrättslagen). När upphovsmannen dör går upphovsrätten i arv antingen genom allmänna arvsregler eller genom testamente. Finns det flera upphovsmän till ett verk gäller upphovsrätten tills det att det passerat 70 år från den sist avlidnes död. För vissa verk finns även ett extra starkt skydd, det brukar kallas för "klassikerskyddet". Klassikerskyddet kan åberopas när användningen av ett konstnärligt eller litterärt verk används på ett kränkande och grovt stötande sätt, talan kan då väckas i domstol av Svenska akademien, Musikaliska akademien och Konstakademin (51 § Upphovsrättslagen). Klassikerskyddet har dock åberopats mycket sällan och aldrig blivit testat av svensk domstol. Dessutom borde inläsning av en bok inte anses vara särskilt kränkande.

I ditt exempel om bibeln så gäller lite särskilda regler. Ingen har upphovsrätt till själva bibeln som skrift men upphovsrätt kan innehas för vissa översättningar av bibeln. Till exempel äger staten rätten till en översättning till bibeln som benämns "Bibel 2000".

Sammanfattning

Det är i princip fritt fram för dig att läsa in vilken bok som helst förutsatt att det har gått 70 år från författarens död. Har det inte gått 70 år från författarens död måste du ha tillåtelse från upphovsmannen eller den som annars äger upphovsrätten till verket, annars inkräktar du på upphovsmannens ekonomiska rätt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny.

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”