Upphovsrätt - Ekonomisk rättighet

2016-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Får man kopiera instruktionböcker, manualer och broschyrer (mopeder bilar etc) från originalutgåvor för att sedan SÄLJA på nätet ? Är detta lagligt ?MvhRoger
SVAR

Hej Roger, och tack för att du vänder dig till Lawline!

En broschyr och instruktionsbok går under upphovsrättsskyddet, vilket följer av upphovsrättslagen (URL). I denna lag föreskrivs det att den som skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till verket, vilket uppkommer formlöst då verket skapas. En manual eller broschyr torde falla under litterärt verk. Den som har upphovsrätt till ett verk har en uteslutande ekonomisk rättighet 2§ URL, som innebär att denne förfogar över verket genom att framställa och sälja exemplar av verket i ursprungligt eller ändrat skick. Upphovsmannen har även en namngivelserätt, 3§ URL, vilket innebär att denne ska namngivas i den omfattning god sed kräver. Ett verk får heller ej ändras så att upphovsmannens litterära anseende eller egenart kränks.

Att kopiera upp manualer/broschyrer är direkt att strida mot upphovsmannens ekonomiska rättighet i 2§. Har du däremot en licens eller upphovsmannens godkännande är det okej för dig att trycka upp och sälja verket vidare, dock måste du ha 3§ och namngivelserätten i åtanke som vidare ej får inskränkas.

Framställning genom att kopiera verket får du däremot göra om det uteslutande används för privat bruk, 12§ URL.

Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?