Grundläggande om upphovsrättens innebörd

2021-07-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag håller på att skriva en bok men just nu har jag svårt bestämma mig hur allt ska hänga ihop. Min fråga till er är; Hur funkar upprättsrätten och lagar om man hittar något på internet som man vill använda - gäller både bild och text. Försökt läsa om detta men fattar ändå inte . Måste jag skriva till alla som jag vill använda deras text men omvandlar det till att passa min text och fråga tillåtelse om att få använda deras information eller deras foto? Hur gör man när man vill använda andras verk?
SVAR

Hej ! Tack för att du vänder oss till här på lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att undrar vilka eventuellt upphovsrättsliga utmaningar som kan dyka upp i ditt skrivande, särskilt när det gäller att använda text och bild som du hittar på nätet.

Vad upphovsrätten innebär

Att använda sig av någon annans bilder eller texter blir endast rättsligt intressant om verken i fråga är upphovsrättsligt skyddade. Uppnår verken i fråga inte kraven som stadgas i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) så är det fritt fram att använda dem. OBS dock att fotografier har ett ännu bredare skydd som inte nödvändigtvis behöver uppnå nyss nämnda krav (5 kap. 49 a § URL).

Allra oftast kan det tänkas finnas ett upphovsrättsligt skydd, vilket ger upphovsmannen (skaparen) ensamrätt över verket. Först kan nämnas de s.k ekonomiska befogenheterna, som ger upphovsmannen ensam rätt att skapa exemplar av verket samt bestämma när/var/hur verket ska spridas till allmänheten (1 kap. 2 § URL). Sedan finns de ideella befogenheterna: Dessa ger upphovsrättsmannen rätten till att dennes verk ska, om denne låtit någon annan person använda verket, återges i oförändrad form samt på ett sätt som inte kränker upphovsmannens konstnärliga/litterära anseende (1 kap. 3 § URL).

Det finns dock vissa begränsande regler som gör det möjligt att använda dig av någons verk utan dennes samtycke i vissa situationer. Till exempel får du citera ur offentliggjorda verk, om det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (2 kap. 22 § URL). Det står en fritt att dessutom referera till verk, beroende på om det görs på ett korrekt sätt. Fakta- och sakuppgifter som du hittar i ett annat verk kan inte vara upphovsrättsligt skyddade. Ytterligare bör nämnas att upphovsrätten (och därmed ensamrätten) till litterära verk och bilder upphör 70 år efter upphovsmannens dödsår (4 kap. 43 § URL).

Vad detta betyder för dig

Sammantaget innebär det ovan nämnda att när du ska använda dig av någons bild eller text som är upphovsrättsligt skyddad, så måste det ske med upphovsmannens samtycke, samt på ett sätt som inte skadar dennes konstnärliga/litterära anseende. Mitt tips till dig är att alltid utgå från att en bild eller text är upphovsrättsligt skyddad, om du inte är 100% säker på att verket inte är skyddat. Det kommer spara dig mycket pengar i längden, då det kan bli dyrt att göra intrång på någons upphovsrätt! Referera och citera går alltid, såvida det är gjort inom rimliga och korrekta gränser!

Hoppas det var svar på dina funderingar ! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor.

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96397)