Upphovsrätt

2017-12-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejJag håller på att publicera en vegan e-kokbok på kindle (Amazon.com) och undrar hur det fungerar med copyrights. Genom hemsidan www.upwork.com så har jag hittat en person som har satt ihop en bok åt mig och använt recept och bilder från internet. Boken är snart färdigställd och jag kan snart lägga upp den på kindle.com för försäljning. Så min fråga är om jag behöver söka rättigheter för min färdigställda bok eller något liknande för att slippa bli stämd i framtiden för att ha använt någon annans foton/recept?Jag är för närvarande i Thailand så ni kan nå mig på min e-mejl.
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Recepten

För att ett verk ska skyddas av upphovsrätten så krävs det att verket uppnått verkshöjd. Normalt sett så uppfyller inte ett recept det här kravet i och med att det enbart är en uppräkning av ingredienser. Om receptet däremot är fantasifullt skrivet med en säregen litterär stil så kan recepten uppnått verkshöjd varpå författaren har ensamrätt till dem.

Svar angående recepten

Jag tror att du kan känna dig relativt säker angående recepten men i och med att jag inte vet hur recepten är utformade så kan jag inte svara med 100 % säkerhet, men normalt sett är receptbeskrivningar inte skyddade av upphovsrätten.

Fotografierna

Enligt 49 a § i Upphovsrättslagen (här) så har alla bilder ett skydd, d.v.s. skyddade från att någon annan gör verken tillgängliga för allmänheten eller framställa nya exemplar. Skyddade varar upp till femtio år efter det att bilden framställts. Det krävs att du förvärvat rättigheterna till bilderna för att du ska kunna ha med de i din kokbok.

Svar angående fotografier

Normalt sätt krävs att du köpt eller frågat upphovsmannen om lov för att du ska kunna använda bilderna. Det kan i många fall vara svårt att spåra upphovsmannen när bilderna är tagna på nätet och i de flesta fall är det även svårt för fotografen själv att veta när någon olovligen använt hans/hennes bilder. Det är så klart beroende på hur pass "kända" bilderna är. Vill du vara helt säker på att ingen kommer "stämma" dig i framtiden så tycker jag du endast ska använda bilder som du är helt säker på att du får använda, d.v.s. att fotografen gett sin tillåtelse att använda bilden/bilderna i din kokbok.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningarFredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1059)
2022-01-25 Varför kan olika företag få patent på vaccin som syftar till att bekämpa samma virus?
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel

Alla besvarade frågor (98701)