Upphovsätt

2016-04-20 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag översätter för närvarande en 10-sidig vetenskaplig artikel från engelska till svenska. Artikeln i sig är knappt 30 år gammalt och är av filosofisk natur där författaren presenterar sin teori på tema metafysik. Mitt mål med översättningen är att göra texten tillgänglig på svenska och förenkla texten för en bredare läsarkrets (främst gymnasieelever) som inte är insatta i ämnet. Parallellt med översättningen är det tänkt att ett grafiskt återberättade kommer att löpa, nämligen en presentation av teorin i bilder. Den här delen är uteslutande skapad av mig men baseras på författarens idéer och tankar.Eftersom syftet är att skapa ett verk som ska fungera som introduktion till ämnet med presentation av författarens teori kommer jag även att komplettera författarens text med hänvisningar och förklaringar av olika begrepp, etc., som inte går att hitta i ursprungstexten.Min fråga är om det här kan betraktas som tillräcklig kreativ bearbetning för att det nya verket ska kunna ses som ett självständigt verk? Jag kommer självklart att döpa det efter författaren enligt följande:Thomas Nagels - Hur är det att vara en fladdermus?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din översättning/verk ska bära en prägel av en viss konstnärlig självständighet och originalitet för att åtnjuta upphovsrätt. Ämnet, motivet, iden eller faktauppgifter som förekommer i verket skyddas inte. Det är din individuella utformning av alstret, hans personliga sätt att uttrycka verket som skyddas. Alltså; iden att måla av en båt eller en båt som motiv kan inte få upphovsrättsligt skydd men däremot upphovsmannens individuella utformning eller den konstnärliga tolkningen av en båt få skydd. Detta följer av 1 § Upphovsrättslagen genom användningen av ordet "verk" i lagtexten.

Enligt ett avgörande från EU-domstolen (C-145/10 "Painer") erhåller ett alster upphovsrätt om den avspeglar författarens personlighet, man ska kunna uttrycka sin kreativa kapacitet genom fria och kreativa val. Man har vissa kreativa och fria val man alltid kan ta, och vad det gäller t.ex. porträttfotografering räcker det att man ändrar ljuset eller vinkeln i ett annat porträtt för att det ska vara upphovsrättsligt skyddat.

Dubbelskapandekriteriet är ett annat krav för att ett verk ska anses vara originellt och författaren ska få upphovsrätt. Kriteriet innebär att ett alster kan erhålla upphovsrättsligt skydd om det har en sådan självständighet och originalitet att det föreligger minimal risk för att två personer oberoende av varandra kan åstadkomma överensstämmande eller liknande verk. För detta gör man en verkshöjdsbedömning. Kravet på verkshöjd måste alltså vara uppfyllt.

Vad gäller särskilt översättningar av verk räknas det som en bearbetning av verket som man översätter. Bearbetaren får då upphovsrätt över bearbetningen om man uppfyller kraven som upphovsrättsligt skydd har i normalfallet. Det krävs dock dock INTE att bearbetningen/översättningen är av nyskapande slag. Bearbetaren är däremot beroende av originalupphovsmannens ensamrätt. Någon som har översatt ett verk kan få upphovsrätt över den men det krävs tillstånd av originalupphovsmannen. Man får inte alltså producera och ge ut översättningar utan att ha originalupphovsmannens tillåtelse. Bestämmelser om detta hittar du i 4 § Upphovsrättslagen.

4 § 2 st. behandlar dock situationen om man har fått inspiration av ett annat verk men det nya verket som man skapat står fristående till det nya verket. Det nya självständiga verket står då fritt från originalupphovsmannen och är inte beroende av upphovsrätten till det tidigare verket. Det krävs alltså inget medgivande från den tidigare upphovsmannen. Det alstret måste dock uppfylla de vanliga rekvisiten för upphovsrätt, vilket är originalitet. För att bli ett nytt och självständigt verk krävs inte särskilt mycket.

I ditt fall så använder du dig ju av en annan persons verk men gör ditt egna av det och formulerar dig med egna ord kring den andra personens teori på tema metafysik. Jag menar alltså med detta att det verkar som att ditt alster du skapar är att se som ditt eget verk och att det uppfyller kraven för att du ska få upphovsrätt för det på grund av inspirationen du får av Thomas Nagels. Skulle du citera Thomas Nagels så omfattas citaten av 22 § Upphovsrättslagen. Var och en får citera ut offentliggjorda verk i överenskommelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Normalt sett är det inte tillåtet att citera hela verk, men ett undantag till det är att kortare verk som behandlas i vetenskapliga och kritiska framställningar får återges i sin helhet.

Sammanfattningsvis skulle jag alltså anse att ditt verk att att anse som tillräckligt självständigt för att du ska få upphovsrätt över det.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller att vända dig till info@lawline.se om du skulle behöva en vidare hjälp och utredning av ditt ärende.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?