Upphörande av samboskap

Hej!

Jag har två frågor runt sambolagens bodelning som gäller min dementa fars vägnar:

1: Som jag förstår så delar man på Bostadsrättens värde vid separation oavsett vem som betalat köpet för bostaden, om man flyttat in gemensamt. Min fråga är:

Vad gäller om man man valt att flytta ihop strax efter att ena partnen köpt bostaden;

Delar man på bostadens VÄRDEÖKNING vid separationen (förutsatt att man delat på boendekostnaderna)?

2: Man far flyttade till ett demensboende för 5 år sedan och nu försöker jag hjälpa till med bodelningen. Stämmer det att dom fortfarande räknas som sambos (när ena sambon flyttar till demensboende) eller är det för sent att göra bodelningen nu?

Tack på förhand

Lawline svarar

Ett samboförhållande anses vara upphört om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider, 2§ Sambolagen. Vid långvarig vård utanför hemmet görs en bedömning om huruvida samborna fortfarande är att ses som sambos enligt 1§ sambolagen eller inte. I rättspraxis (NJA 1994 s 61) kom HD fram till att vid tvist om huruvida samboskap föreligger bör avgörande var de faktiska omständigheterna och att skälet till att bor på skilda håll bör beaktas. Om skälet är att den ena parten är inlagd på sjukhus eller vårdinrättning ska samboskapet i princip anses bestå så länge inte samborna själva avsett något annat.

Om varken din pappa eller hans sambo givit utryck för att samboskapet ska upphöra (ex. genom ansökan om förordnande av bodelningsförrättare ) bör de alltså fortfarande vara att anse som sambos.

En sambodelning får inte göras under pågående samboskap, 8§ Sambolagen. För att du ska kunna utföra bodelningen krävs alltså att samboskapet anses ha upphört. Sambodelningen ska även ske senast 1 år efter det att samboskapet upphört, 8§ Sambolagen.


Det som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom, 3§ Sambolagen. Det som en sambo har förvärvat innan den ingår samboskapet ses normalt inte som att det förvärvats för gemensam användning och därmed inte heller som samboegendom. Om det förvärvats i nära anslutning till att samboskapet ingick kan det ibland anses ha förvärvats för gemensamt bruk.

Om det är så att din fars lägenhet inte anses vara förvärvad för gemensamt bruk spelar det ingen roll vem som betalat kostnader under samboskapet, lägenheten utgör inte samboegendom och varken bostaden eller dess värdeökning ska delas vid sambodelningen. Att påpeka är dock att lagen är diapositiv och om ni kommer överens om annat är ni fria att disponera egendomen hur ni vill.

Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”