Upphörande av samboförhållande och bodelning

Hej, Jag har en fråga angående sambo/inneboende.

Jag köpte en lägenhet till mig och min dotter 2008 när jag skilde mig från min ex man, barnens far.

2014 träffade jag en man som jag förlovade mig med och som sedemera flyttade in i september 2014 i min lägenhet och skrev sig där.

I november 2017 så ändrade vi på det och han skrev sig hos sina föräldrar där han bodde innan han flyttade in till mig och stod då endast som inneboende hos mig.

Nu har vi brutit vår förlovning och jag skulle vilja veta vad han har rätt att kräva vid flytt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållande hittar du i sambolagen (SamboL).

Samboförhållande
I SamboL 1§ anges att ett samboförhållande anses föreligga när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

När ett samboförhållande anses upphöra
Enligt SamboL 2§ anses ett samboförhållande upphöra genom att samborna gifter sig, flyttar isär eller genom att någon av samborna avlider. Om du och din sambo skulle flytta isär anses alltså ert samboförhållande upphöra.

Bodelning
I SamboL 8§ anges att en bodelning ska göras när ett samboförhållande upphör om någon av samborna begär det. I bodelningen ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem. Detta innebär alltså att om du eller din sambo begär bodelning efter att ert samboförhållande har upphört så ska en bodelning göras där er samboegendom ska ingå och delas lika mellan er.

Samboegendom
Enligt SamboL 3§ utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om bostaden köpts för gemensam användning. Eftersom du köpte lägenheten till dig och din dotter 2008 och träffade din sambo 2014 så anses lägenheten inte har köpts för gemensam användning. Lägenheten anses därför inte vara samboegendom och ska inte ingå i bodelningen.

Enligt SamboL 3§ utgör även sambors gemensamma bohag samboegendom om bohaget köpts för gemensam användning. Med bohag avses bland annat möbler och hushållsmaskiner. Om du och sin sambo köpt bohag för gemensam användning har alltså din sambo rätt att kräva att denna egendom ingår i en bodelning och delas lika mellan er.

Sammanfattning
Om du eller din sambo skulle flytta isär så upphör ert samboförhållande. En bodelning ska göras efter att ert samboförhållande upphört om någon av er begär det. I bodelningen ska er samboegendom ingå och delas lika mellan er. Eftersom du köpte lägenheten innan du träffade din sambo så har den inte köpts för gemensam användning, varför den inte ses som samboegendom. Din sambo kan därmed inte kräva att lägenheten ska ingå i bodelningen. Däremot kan din sambo kräva att eventuellt bohag som ni köpt för gemensam användning ingår i bodelningen och delas lika mellan er.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning