Upphörande av samboförhållande - gemensam bostad?

Hej,

Jag och min flickvän har gjort slut. Vi var sambor och köpte lägenheten ihop. Hon äger 20% och jag äger 80%.

Hur mycket av lägenhetens värde har hon rätt till? Spelar det någon roll om vi köpte lägenheten i spekulationssyfte och inte för att permanent bo där?

Att tillägga har jag också betalt handpenningen och renoveringskostnaderna. Vi har inget samboavtal och har ägt lägenheten i ca 5 månader.

Tacksam på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör bland annat när samborna flyttar isär, detta framgår av 1 § och 2 § Sambolagen(SamboL). Till skillnad från vid skilsmässa så är huvudregeln vid upphörande av ett samboförhållande att egendomen inte ska fördelas genom bodelning. Detta är istället något som måste begäras av en eller båda parter, 8 § SamboL.

Det som ska fördelas vid bodelning är samboegendom, vilket utgörs av er gemensamma bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Det som är relevant för att bedöma huruvida bostaden ska ingå i en bodelning är om den har varit avsedd för att vara ert gemensamma hem och huvudsakligen innehavts för detta ändamål, 5 § 1 st. p. 3 SamboL. Den samboegendom som vardera partner äger skall avräknas på era respektive skulder och sedan kommer resterande samboegendom att delas lika mellan er, detta framgår av 13 § och 14 § SamboL. Dock finns det en bestämmelse som stadgar att en sambo i vissa fall kan behålla mer av sin egendom, det vill säga undanta den från bodelning, 15 § SamboL. Detta kan bli aktuellt bland annat på grund av ekonomiska omständigheter och samboförhållandets längd. Jag förstår det som att ni bara har bott tillsammans i fem månader, vilket är relevant i detta fall.

Om ni inte har kommit överens om att sälja lägenheten eller vem som ska bo kvar stadgar lagen att den som bäst behöver bostaden har rätt att få denna avräknad från sin lott, 16 § 2 st SamboL. Vanliga anledningar till detta är den ena sambon vill bo kvar med gemensamma barn eller att den andra sambon har bättre utsikter att skaffa en ny lägenhet.

Avslutningsvis:
En bodelning vid upphörande av ett samboförhållande måste begäras av någon av er. Vid bodelning delas samboegendom lika, men på grund av ert korta samboförhållande ska detta kunna jämkas till din fördel. Att ni förvärvat lägenheten i spekulationssyfte utesluter dock inte att er bostad utgör samboegendom och kan således bli föremål för eventuell bodelning, så länge den har varit avsedd för att vara ert gemensamma hem och att ni huvudsakligen använt den för detta ändamål. Ej heller att den ena sambon innehåller en större andel än den andra påverkar bedömningen. Att ni har förvärvat bostaden tillsammans och bor där, talar för att bostaden kommer att utgöra samboegendom vid bodelning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor EizykRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”