Upphörande av samboförhållande

Efter 20 års samboförhållande kommer vi troligen att dela på oss. Vi har inget äktenskapsförord el annat skrivet. Jag har pengar på eget konto efter mina föräldrar. Behöver vi skriva ngt för att jag skall behålla dessa pengar el ska han automatiskt få del av dessa? Ett arv fick jag innan vi blev sambo o ett efter.

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgår från din fråga att du menar att ni inte har något förskrivet samboavtal och inte äktenskapsförord då det framgår som att ni är sambor och inte gifta.

Inledningsvis kan jag besvara din fråga genom att konstatera att det men delar vid upplösande av samboförhållande är gemensam bostad och gemensamt bohag. Som sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och dylikt som är avsett för det gemensamma hemmet, därmed ingår inte dina personliga tillgångar, såsom pengarna du nämner. Jag kommer här nedan gå in lite närmre på vad som gäller för upplösning av samboförhållanden.

Din fråga regleras i sambolagen.

Huvudregeln i samboförhållanden är att bostad och bohag endast utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning, se 3 §. Vidare framgår av 4 § att i samboegendom ingår aldrig bland annat egendom som sambo ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.

När ett samboförhållande upphör sker en bodelning med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, se 8 §. En begäran om bodelning ska framställas senast ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Sambor får även avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning, se 9 §.

Sammanfattningsvis bör tillgångarna du fått via arv tillfalla dig, oavsett om det framkommit i arvlåtarens testamente att det ska vara din enskilda egendom, då det framgår att du innehar pengarna på ett enskilt konto och inte ingår i erat gemensamma bohag eller bostad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga!

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning