Upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Jag och min nuvarande sambo flyttade ihop i ett radhus som står i hans namn. Ett samboavtal upprättades där jag friskrevs rätten från hans tillgångar. Vi har separerat tre ggr (han har slängt ut mig två av dessa ggr) trots att jag hade barn som var i skolålder med allt vad det innebär. Detta fjärde samboende är i avvaktan av att jag får en egen bostad, hyresrätt. Det samboavtal vi en gång skrev, gäller det än eller har jag rätt till halva värdet av radhuset när vi separerar nästa, sista gången/Lenita
SVAR

Hej Lenita och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För frågor om sambor och samboavtal är sambolagen, (SamboL) tillämplig.

Samboavtal utförs mellan blivande eller rådande sambos, se SamboL 9 §. Avtalets syfte är att underlätta bodelningen och klargöra vilken egendom, (bostad och bohag) som tillhör vem om samboförhållandet skulle upphöra. Samboförhållandet kan avbrytas på tre olika sätt. Antingen genom att sambor ingår äktenskap, någon av dem avlider eller de flyttar isär. Har ni flyttat isär har ni därför förbrukat det tidigare avtalet varvid du möjligen skulle ha rätt till halva bostaden. Det finns dock väldigt dåligt med historisk rättspraxis just på detta område, varvid jag har svårt att direkt avgöra hur utfallet i just ditt fall kommer att bli.

Av vikt för att avgöra om ert tidigare samboavtal är gällande eller inte är information om hur era tidigare separationer har sett ut. Vid särboende till följd av konflikt i förhållandet, också kallat ”särboende på prov” råder det delade meningar om hur det faktiska rättsläget ser ut. Vissa menar att ett särboende till följd av en konflikt direkt får samboförhållandet att upphöra, medan andra menar att samboförhållandet kvarstår till dess ett tydligt upphörande genom t ex ansökan av bodelningsförrättare enl. SamboL 2 § 2 st. har gjorts (Göran Håkansson, Sambolagen, s. 41, Göran Lind, Sambolagen, s. 75 f).

Avgörande i din situation är hur era tidigare separationer har sett ut och om det kan anses utgöra isärflyttningar som fått ert samboförhållande att faktiskt upphöra. Har så varit fallet, tordes också det först skrivna samboavtalet ha förbrukats.

Som jag nämnde ovan finns det väldigt dåligt med tidigare rättsfall på detta område varvid det rättsläget är något oklart. Jag hoppas ändå att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du ytterligare frågor kan jag varmt rekommendera dig att kontakt våra samarbetspartners på Familjens Jurist. De är specialiserade på familjejuridik. Du kan lätt nått dem på deras hemsida https://www.familjensjurist.se/boka-tid .

Allt gott!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2761)
2020-10-29 Samboegendom
2020-10-29 Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor

Alla besvarade frågor (85559)