Upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Jag & min sambo har bott ihop 15år. Vi flyttade tillsammans när hon skilt sig. Hon köper ett radhus. Jag flyttar in men köper inte in mig i radhuset. Jag hittar en lägenhet som är mindre, som vi flyttar in i på en annan adress. Hon säljer radhuset Vi har nu bott här i 12år. Nu ska vi separera. Vad kan jag ta med mig, för utom det personliga?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 8 § Sambolagen (SamboL) (här)skall när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta innebär att man delar samboegendomen på hälften. Vid en separation kan även parterna komma överens om hur samboegendomen skall fördelas dem emellan.

Enligt 3 § SamboL är det sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning som utgör samboegendom. Allt som inte är samboegendom behåller var och en för sig.

5 § SamboL reglerar vad som avses med sambors gemensamma bostad, vilket bl.a. kan vara en hyresrätt eller en bostadsrätt som är avsedd för sambornas gemensamma hem och som huvudsakligen innehas för detta ändamål.

Med gemensamt bohag avses enligt 6 § SamboL, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Alltså räknas exempelvis inte en bil som samboegendom, dock är det bra att vara medveten om att den sambo som ej står som ägare till bilen kan tänkas vara dold samägare till fordonet. För att dold samägande skall komma i fråga krävs 1. att ena sambon köpt egendomen i sitt namn men för gemensamt bruk, 2. att den andra sambon underlättat inköpet genom ekonomiskt tillskott, 3. att sambon som utåt sett är ägare har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet var att samäganderätt skulle föreligga och 4. att den gemensamma partsviljan var att egendomen skulle vara samägd.

Eftersom det endast är bostad och bohag som införskaffas för gemensamt bruk som är att anse som samboegendom, innebär det ofta att sådan egendom som parterna förvärvat innan samlevnaden och för med sig in i boet inte är att anse som samboegendom och skall inte ingå bodelningen. Om egendomen dock förvärvades i syfte att användas gemensamt för den kommande samlevnaden kan egendomen ändå komma att omfattas av bodelningen.

I 4 § SamboL stadgas även att viss egendom skall exluderas från samboegendom. Bland annat skall sådan egendom som ena sambon erhållit genom testamente, där det är särskilt föreskrivet att det skall vara den sambons enskilda egendom exluderas. 6 § SamboL tar även upp att sådant bohag som används uteslutande för personligt bruk inte utgör sådant gemensamt bohag som ingår i en bodelning. Enligt 7 § SamboL utesluts bostad och bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål från en bodelning.

Alltså, det som inte är att anses som samboegendom behåller var och en för sig. Men det kan vara värt att tänka på att sådan egendom som inte var samboegendom (exempelvis en bil), kan omfattas av dold samägande och den andra parten kan då ändå hävda rätt till en andel av den egendomen.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2656)
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?
2020-07-08 Måste vi ha ett samboavtal för att skuldebrevet ska gälla?
2020-07-03 Dold samäganderätt till hund i samboförhållande
2020-07-02 Är en bubbelpool ett fastighetstillbehör och hur gör man när bara ena sambon betalat?

Alla besvarade frågor (81779)