Upphörande av godmanskap

FRÅGA
Hej. Har haft god man i snart 3 år. Hur länge måste man ha god man? Är myndig och vill någon gång hantera min ekomomi på egen hand. Jag vet att jag skulle klara av det. Mvh rebecca
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen (den som har god man) avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man (godmanskapet är frivilligt). Beslut om upphörande av godmanskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av av tingsrätten. Den gode mannen, den enskilde, eller Överförmyndaren kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra. Den gode mannen kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om godmanskapet ska upphöra.

En god man har rätt att på begäran bli friställd från sitt uppdrag. Överförmyndaren fattar sådana beslut. Ska godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts.

Mer information kan du hitta på Sveriges Domstolars hemsida här.

Ett mer detaljerat svar på en liknande fråga finner du här http://lawline.se/answers/avsluta-uppdrag-som-god-man.

För att få ytterligare information och hjälp i ditt specifika fall råder jag dig att kontakta Överförmyndaren/Överförmyndarförvaltningen i din kommun.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll