Upphörande av ett samboförhållande

FRÅGA
Hej!Jag är sambo med K. K har en bostadsrätt som jag har flyttat in i. K hade den innan vi flyttade ihop. Vi har nu bott ihop i drygt 10 år. Jag har några funderingar kring döden, är tillräckligt gammal för sådana tankar. Om jag dör före K kan mina barn ha några krav på lägenheten.Om K dör före mig vad händer med lägenheten då? Kan jag bo kvar? K har inga barn.Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Samboegendom
När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga, SL 1 §. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, SL 3 §.

I ditt fall har K en bostadsrätt som hon införskaffat innan ni blev sambos. Bostadsrätten ska således inte utgöra samboegendom utan är K:s egendom.

Upphörande av ett samboförhållande
Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider, SL 2 § st. 1.

Ett samboförhållande ska även anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt SL 26 §, SL 2 § st. 2.

Bodelning
Sambos ärver inte från varandra om de inte upprättat ett testamente.

När ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna avlider eller om de flyttar isär, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, SL 8 § st. 1. Begäran av bodelning ska framställas senast när bouppteckning förrättas i det fall upphörandet beror på att den ena sambon har avlidit, SL 8 § st. 2.

Om en sambo avlider gäller bestämmelser om rätt att begära bodelning och om rätt att ta överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon, SL 18 § st. 1. Eftersom bostadsrätten var K:s från början och det är endast den efterlevande sambon som har rätt att kräva bäst rätt till bostaden kan dina barn inte ha rätt till K:s bostadsrätt om du går bort.

Bäst rätt till lägenheten
Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, SL 22 § st. 1. I det fall samborna inte har eller haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, SL 22 § st. 1. Kravet på ”synnerliga skäl” tolkas restriktivt. Enligt förarbeten skulle det vara tillräckligt om den ena sambon var gravid med ett gemensamt barn. I det fall ni inte har några gemensamma barn kan det bli svårt för dig att hävda bäst rätt till lägenheten.

Anspråk ska väckas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Har den ena sambon avlidit, ska den efterlevande sambon framställa anspråk mot dödsboet inom tre månader efter det att han eller hon lämnade bostaden, SL 22 § st. 2.

Sammanfattning
I de fall du går bort före K har dina barn ingen rätt till K:s bostadsrätt då den inte utgör samboegendom och ska således inte tas med i en bodelning samt att rätten att ta överta bostaden endast är till förmån för den efterlevande sambon.

I de fall K går bort kan du hävda bäst rätt till lägenheten, men då ni inte har några gemensamma barn krävs synnerliga skäl för att du ska tillåtas att bo kvar.

Råd
Här kan en god idé vara att prata med din sambo och höra hur hon tänker kring bostadsrätten om något mot all förmodan skulle hända i framtiden. En väg att gå är att K upprättar ett testamente om vem som ska tilldelas bostadsrätten om hon går bort.

För vidare rådgivning kan ni boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2967)
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?
2021-07-31 Vad ska ingå i ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (94585)