Upphör mitt betalningsansvar när kronofogden tar en husbil jag har på avbetalning?

Hej kronofogden har tagit min husbil. Skulder som jag har är inte husbil lån. Bilen är köpt på avbetalning måste jag fortsätta o betala bill lånet. Mvh riitta

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har kronofogdemyndigheten (hädanefter KFM) utmätt din husbil för andra skulder än lånet på din husbil. Du undrar nu om KFM haft rätt att ta din husbil för betalning av de övriga skulderna och om du samtidigt är betalningsskyldig för det lån du tog i samband köpet av husbilen trots att fordonet inte är i din besittning.

Jag kommer dela upp svaren på din frågeställning fråga i två delar:

1. Får kronofogden utmäta egendom köpt på avbetalning?

2. Upphör mitt betalningsansvar om bilen har utmätts och sålts på exekutiv försäljning?

Bestämmelserna om utmätning och KFM:s rätt att utmäta viss egendom finns i utsökningsbalken (UB). Vid en utmätning tar KFM den egendom (som bedöms ha ett ekonomiskt värde) som du har hemma hos dig, eller som du vid tillfället förfogar över, och som du därmed presumeras vara ägare till (4 kap. 17 § UB). Om du således hade husbilen i din besittning när KFM utmätte bilen presumeras du vara ägare (4 kap. 18 § UB).

Av din fråga framgår att du även är ägare till bilen. Den utmätta egendomen ska beloppsmässigt motsvara värdet på den skuld som du är restförd för hos KFM (4 kap. 3 § första stycket UB). KFM säljer därefter den utmätta egendomen (husbil i ditt fall) på en exekutiv auktion och betalar på så vis din skuld du hade hos dem.

Får kronofogden utmäta egendom köpt på avbetalning?

Du nämner inte i frågan om ett återtagandeförbehåll fanns avtalat mellan dig och säljaren (vilket ofta är fallet när man köper bilar/husbilar på avbetalning).

Om kreditgivaren saknar återtagandeförbehåll kan bilen utmätas för andra restförda skulder samtidigt som du fortsatt är betalningsskyldig för lånet du tog för att finansiera husbilsköpet.

Om det finns ett återtagandeförbehåll, så blir svaret lite annorlunda. Av din fråga kan utläsas att det sannolikt finns ett återtagandeförbehåll.

Det förhållandet att husbilen köpts på avbetalning med ett återtagandeförbehåll hindrar inte KFM från att utmäta den (5 kap. 5 § andra stycket UB). Återtagandeförbehåll innebär endast ett förbud för dig som ägare att sälja, skänka eller byta bort husbilen under tiden du har en återstående skuld på husbilen. Det kallas för överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet hindrar alltså inte KFM utmäta husbilen, men vissa villkor måste vara uppfyllda.

KFM får vid återtagandeförbehåll sälja husbilen på exekutiv försäljning om det är uppenbart att köpeskillingen (priset vid en eventuell exekutiv försäljning) kommer täcka kreditgivarens fordran eller om försäljningen med kreditgivarens samtycke sker med förbehåll för dennes rätt enligt avtalet (5 kap. 5 § andra stycket UB och 9 kap. 10 § första stycket UB).

Upphör mitt betalningsansvar om bilen har utmätts och sålts på exekutiv försäljning?

Om kreditgivaren ger sitt samtycke till att husbilen säljs med förbehåll för dennes rätt (återtagandeförbehåll fram till att avbetalningen är fullgjord) innebär det att den nya ägaren till husbilen tar över ditt betalningsansvar enligt avtalet du fick när du köpte husbilen på avbetalning (9 kap. 10 § tredje stycket UB).

Sammanfattning

KFM får alltså utmäta husbilen för betalning av dina skulder - även om det finns ett återtagandeförbehåll - under förutsättning att köpeskillingen räcker för att täcka kreditgivarens kvarstående fordran, eller om denne i stället samtycker till att husbilen säljs till en ny ägare med samma regler om förbehåll som ingick i ditt kreditavtal.

Det du därför nu borde göra är, att kontakta KFM och kreditgivaren, för att reda ut om ditt betalningsansvar har övergått till en ny ägare eller inte.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”