Upphör LVU vid 18 års ålder?

2019-07-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Pojke under 18 omhändertagen enligt LVU och 1 och 3 §§. VaBeslut i FR, överklagat till KR. Vad händer med LVU när pojken fyller 18 år och blir myndig? Blir han då "fri" kan flytta från det SIS-hem där han är placerad sedan 3 månader? Kan familjen flytta utomlands och ta med sig sin son utomlands innan han fyller 18 år? Familjen är svensk och har svenskt medborgarskap.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning, vad är vård enligt LVU 3 §?

LVU är en tvångsvårdslag vilket innebär att vården inte kräver ett samtycke från barn eller förälder. När det kommer till omhändertagande enligt just 3 § är det avgörande om barnets hälsa eller utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Det är alltså vad som anses vara bäst för barnet som ska vara vägledande i alla LVU-beslut. Socialnämnden ska dock var sjätte månad pröva om vården enligt lag ska fortlöpa (LVU 13 § 2 st).


Upphör LVU vården vid 18 års ålder?

En ung som vårdas enligt LVU kan enligt fallen i 3 § omhändertas fram till 20 års ålder (enligt LVU 1 §) och vården får helt upphöra senast vid 21 års ålder, (enligt LVU 21 §). Vården upphör när den inte längre behövs, dvs. då vårdbehovet upphör. Detta innebär att pojken, som din fråga ställdes, blir "fri" då vårdbehovet upphör och senast då han blir 21 år gammal.

Kan föräldrarna flytta utomlands med barnet?

LVU-vården kommer inte att upphöra för att föräldrarna vill flytta utomlands. För att barnet ska kunna flytta till föräldrarna oavsett deras hemvist behöver behovet av vård enligt LVU upphört. Det är därför inte möjligt för familjen att få vården att upphöra genom att flytta utomlands med pojken.

Om familjen är missnöjd med beslutet är det bästa, att som de gjort, överklaga beslutet.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A7A Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-21 14:41
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (468)
2019-10-17 Ändring av detaljplan och lämplighetsbedömning
2019-10-16 Vad är principen om negativ rättskraft?
2019-10-15 Åtgärder om handläggning försenas
2019-10-12 Hur företräda sjuk make och framföra klagomål på felaktig vård?

Alla besvarade frågor (73804)