Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

2021-12-07 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo har slutat ha sex för ett par veckor sen men vi umgås tillsammans och med våra barn och lever som en familj fortfarande och vi betalar våra gemensamma utgifter. Huset införskaffades för gemensam användning under tiden hon var gravid och jag köpte huset själv och huset står på mig och lånet med. Upphörde vår samboliv den dagen vi slutade ha sex eller upphör sambolivet när vi flyttar isär?Jag slutade ha sex med henne för jag läste någonstans att då upphör sambolivet och jag vill inte att hon har rätt till huset om hon ansöker om bodelning därför har jag inte sex med henne. Vi har varit ihop 7 år och har 2 barn dock inget samboavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni lever fortfarande i ett samboförhållande

Din fråga regleras i 2 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom att äktenskap ingås, om ni flyttar isär, om någon av er avlider, om en sambo ansöker om bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad. En av dessa förutsättningar/rekvisit behöver vara uppfyllda för att samboförhållandet ska anses ha upphört. Tanken från lagstiftarens håll är att detta lagrum ska vara så uttömmande som möjligt, men det utesluter inte helt och hållet att ett samboförhållande kan upphöra även på andra grunder i undantagsfall (prop. 2002/03:80 s. 46). Ett sådant exempel på ett sådant undantagsfall kan vara då samborna förvisso fortfarande bor tillsammans men då många av de beståndsdelar som karaktäriserar ett äktenskapsliknande samboförhållande har upphört. I det sammanhanget är det sexuella samlivet en sådan beståndsdel, men bara för att sexuellt samliv inte längre förekommer innebär det inte med nödvändighet att samboförhållandet har upphört. Eftersom den övriga gemenskapen mellan er alltjämt består när det gäller t.ex. gemensamt umgänge med barnen och samarbetet kring den dagliga hushållningen så bedömer jag att ert samboförhållande helt klart fortfarande existerar i rättslig mening. Jag grundar det också på att undantag från ordalydelsen i 2 § sambolagen ska göras med stor försiktighet/restriktivitet.

Vad det nämnda innebär är att ni fortfarande lever i ett samboförhållande och din sambo inte kan begära bodelning förrän samboförhållandet har upphört, t.ex. genom att ni flyttar isär (2 § första stycket punkt två sambolagen och 8 § första stycket sambolagen).

Fastigheten är samboegendom

Beträffande er gemensamma bostad är den att betrakta som samboegendom då den inköptes för gemensam användning (3 § sambolagen). Det spelar ingen roll vem som står på fastigheten eller vem som har betalat. Vad det innebär är att fastigheten ska ingå i en eventuell bodelning som din sambo kan begära senast ett år efter då samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Om ni vill undvika bodelning eller att fastigheten ska ingå i bodelningen får ni försöka komma överens om att skriva ett samboavtal som reglerar detta (9 § sambolagen).

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98655)