Upphittat ID-kort; stöld?

FRÅGA
Hej!En kväll så hittade jag ett id-kort påväg hem från krogen. Jag tänkte hitta upp personen och lämna tillbaka den. Eftersom jag var berusad så hade jag glömt att jag hade id-kortet i jackan. Jag brukar heller inte använda just den jackan så ofta. Några månader efter så hamnade jag i fyllecell och råkade ha på mig samma jacka med id-kortet i. När polis gick igenom jackan så hitta de id-handlingen. Några veckor efter det så ringde polisen och ville ha förhör mig angående "ringa" "stöld" (osäker). Ägaren till id-handlingen hade förmodligen anmält det stulet.Vad kan jag förvänta mig för åtgärder, och har jag begått något brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad beträffar frågan ifall detta utmynnar i stöld så är svaret nej.
För stöld (8:1 Brottsbalken, här), krävs att tillgreppet inneburit "skada". Med detta förstås att egendomen som stals hade vad man kallar för ett legalt marknadsvärde. Detta betyder kort och gott att det finns en laglig marknad för att köpa/sälja egendom av sådant slag. Att egendomen ska ha ett legalt marknadsvärde gäller även vid ringa stöld (a.k.a snatteri), varför bägge dessa brott inte blir tillämpliga i ditt fall.

Det finns dock brott som kan aktualiseras i sådana här fall, nämligen egenmäktigt förfarande (8:8 Brottsbalken) och fyndförseelse (10:8 Brottsbalken).
Egenmäktigt förfarande gäller i de fallen någon ekonomisk skada inte finns, eller det tillgripna inte haft något legalt marknadsvärde. Eftersom tillgreppet fortfarande måste vara olovligt (gärningsmannen ska på något vis känna till att denne inte haft lov att tillgripa egendomen) blir detta vanskligt vid upphittad egendom som avses återlämnas.

Fyndförseelse gäller just i de fall när någon hittat något som tillhör någon annan men inte följer vad lagen föreskriver om sådan upphittad egendom. Enligt 1 & 5 §§ Hittegodslagen (här) ska en upphittare utan oskäligt dröjsmål inlämna vad denne upphittat till polis (eller i vissa fall direkt till ägaren). Görs inte detta kan brottet fyndförseelse aktualiseras. Ren glömska har inte ansetts befria från straffansvar (se RH 1985:20: vari ett upphittat kontokort inte hade lämnats in till polis eller återlämnats till dess rätte ägare på grund av glömska). Endast böter kan komma ifråga vid fyndförseelse.

Svaret på dina frågor blir:
Nej, du har inte begått en stöld.
Tyvärr finns det däremot en teoretisk möjlighet att du, baserat på förutsättningarna i din fråga, begått fyndförseelse.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84505)