Upphävande av faderskapsbekräftelse

2016-08-11 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Det är så att jag är misstänksam om jag är pappa till barnet eller inte. Barnet är 16månader idag och kort efter att han föddes så skrev jag på papper att jag är säker på att det var jag som var pappan till barnet hos familjerätten. Så faderskapet är redan fastställt. Men nu råder det tvivel hos mig och jag vill göra ett DNA prov för o verkligen vara säker på att det är jag som är pappan till barnet. Jag fick den frågan om jag ville göra ett DNA test men sa då att jag var säker... Hur går jag tillväga nu?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskap till barn finns i Föräldrabalken, vilken du hittar här.

Utifrån vad du berättar utgår jag från att du har undertecknat en så kallad faderskapsbekräftelse enligt FB 1 kap 4 §. En faderskapsbekräftelse är som utgångspunkt bindande. Det finns dock möjlighet för en domstol att ogiltigförklara bekräftelsen, om det senare visar sig att mannen inte är barnets pappa, se FB 1 kap. 4 § tredje stycket.

Eftersom du skrivit på en faderskapsbekräftelse är du att anse som barnets rättsliga fader. Du har som rättslig far rätt att väcka talan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad om du misstänker att du inte är far till barnet, se FB 3 kap 1 §.Till grund för denna talan kan man använda sig utav exempelvis ett DNA-test.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89877)