Upphävande av faderskap efter 15 år

2017-04-29 i Faderskap
FRÅGA
Hej,Jag har haft anledning till att tvivla på att jag är (min sons) biologiska pappa. Jag och mitt x gjorde slut och jag gjorde henne gravid 6 månader efter det trodde jag ivarjfall. Vi träffade andra men hon var säker.När barnet föddes skrev jag bara på som fader.Nu 15 år senare har tanken gnagt hårt i mig och jag bestämde mig för att kontakta familjerätten för att få till ett DNA-test för att få reda på om jag är biologisk pappa. Men efter att familjerätten hört oss båda bestämde dom att tro på mamman som fortfarande hävdar att det inte finns någon anledning till att tro att jag inte är pappan.Missnöjd så valde jag att beställa ett eget test, och mitt ex och son gick med på att göra testet.när jag för ca 1 månad sedan fick tillbaka testet så visar detta att jag till 100% inte är pappan.Jag vill häva faderskapet eftersom jag inte är han biologiska far.Vet att testet inte håller som ett godkänt test eftersom inte skett med bevakning av en oberoende myndighet.Men jag vet att testet väger till fördel för att få ett sådant test gjort.Hur går jag nu vidare rättsligt i rätt ordning.Rättshjälp etc. Kan det hjälpa om min föredetta ställer upp på ett godkänt test innan?Vänligen N
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I ditt fall, att det senare har visat sig att du inte är fader till barnet trots att du undertecknat en faderskapsförsäkran, så ska rätten förklara att en bekräftelse av faderskap upphävs, 1 kap 4 § 3 st Föräldrabalk (1949:381)(FB), se här: här

För att upphäva faderskap ska du väcka talan om upphävande av faderskap, 3 kap 1 § FB. Talan för upphävandet av faderskapet ska väckas i den ort där barnet har sin hemvist (är barnet bor), och om det inte finns någon behörig domstol (tingsrätt där ditt barn har hemvist) så ska du väcka talan vid Stockholms tingsrätt, 3 kap 3 § FB.

Angående rättshjälp så har du rätt till det om du tjänar mindre än 260 000 kr/ år och inte har en försäkring som täcker rättegångskostnaderna samt att juridisk rådgivning i minst en timme ska ha ägt rum. Vanligtvis betalas inte rättshjälp ut för mål som är värda mindre än ett halvt basbelopp, d.v.s. belopp under 22 400kr.

För att faderskapet ska kunna hävas måste du göra det sannolikt att du inte är pappa till barnet samt att det måste vara utrett att mamman har haft samlag med en annan man. Vid en utredning om hävande av faderskap kan rätten på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap, se här: här

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (359)
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?
2021-07-11 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (94234)