Upphävande av faderskap

2017-03-31 i Faderskap
FRÅGA
Kan jag begära ett DNA test på ett vuxet barn? Har inte sammanbrott med mamman men skrev en gång på faderskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det tvivlar du på att du är fader till barnet, trots att du skrivit på en faderskapsbekräftelse. Det du kan göra då är att väcka en talan om upphävande av faderskap i domstol. Barnets samtycke är inte nödvändigt för att detta ska kunna ske.

Du kan inte begära ett DNA-test själv, men domstol kan inhämta bevisning via DNA-test ifall de tar upp ett faderskapsmål. Av 2 kap. 6 § föräldrabalken framgår att "Socialnämnden bör verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller anledning finns till antagande att modern haft samlag med mer än en man under tid då barnet kan vara avlat."

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Andrea Sedvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (359)
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?
2021-07-11 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (94327)