Upphävande av faderskap

2016-03-23 i Faderskap
FRÅGA
HejOm jag får ett barn tillsammans med en kvinna och är den biologiska pappan har jag då rätt att säga upp mitt faderskap om jag inte vill ha barnet? Personligen kommer jag att jag absolut inte har dem kvalifikationer som krävs och mår mentalt dåligt över att ta hand om ett barn. Vad är mina juridiska rättigheter och skyldigheter?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om du är far till barnet, men nu känner att du vill säga upp ditt faderskap för att du känner att rollen som förälder inte riktigt är gjord för dig.

Som biologiska förälder till ett barn, kan man inte säga upp sitt faderskap. Detta oberoende hur du känner inför uppgiften att få ett barn eller om ni har lite/ingen under barnets uppväxt. Detta framgår av Föräldrabalken 1 kap, 2 §.

Det går även att utläsa motsatsvis till Föräldrabalken 3kap 1§, som anger att "vill man som enligt 1kap 1§ skall anses som barns fader vinna förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket att han icke är fader till barnet, skall han väcka talan härom mot barnet eller, om barnet har avlidit, dess arvingar". Det innebär endast att om du inte var pappa till barnet, men registrerad som pappa, så kan du väcka talan om upphävande av faderskap. Då du är pappa till barnet är detta såldes inte möjligt.

Jag råder dig att prata med mamman till barnet och berätta hur du känner. Beroende på hur mamman känner kan ni ev. då gå till domstol, där mamman får ensam vårdnad om barnet. Du kommer dock fortfarande vara biologiskt fader till barnet, då faderskapet inte är möjligt att säga upp.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85560)