FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt05/03/2014

Upphävande av faderskap

Hej! Jag och min fru går igenom en skillsmässa och jag fick nyligen reda på att vår dotter inte är mitt biologiska barn. Jag vill ha delad vårdnad tillsammans med mamman men den biologiska pappan vill också vara en del av min dotters liv. Har jag ändå en chans att få vårdnad?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Fastställande av faderskap och frågor om vårdnad behandlas i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381

Jag förutsätter att er dotter föddes när ni var gifta vilket innebär att det råder en faderskapspresumtion enligt 1:1 FB. Presumtionen innebär att du är fadern vid barnets fördsel. Om det är utrett, vilket det verkar vara här, att barnet är avlat av annan än mannen i giftermålet ska dock rätten upphäva presumtionen. Detta innebär att du kommer tappa din status som fader till barnet.

En sådan här talan får väckas av barnet, modern eller av socialnämnden. Den potentiella nya fadern kan dock inte på egen hand föra en sådan här talan. Socialnämnden kan, om förutsättningarna som jag nyss anfört är uppfyllda, ha en skyldighet att föra en sådan talan enligt 2:1 FB. Om du sedan tappar vårdnaden till din dotter kommer du inte kunna kräva någon form av umgänge med hjälp av några rättsregler.

Jag råder dig dock att ta i kontakt med en riktig jurist, förslagsvis familjens jurist, som kan hjälpa dig med övriga frågor du har.


Med vänlig hälsning,

Elias KarlssonRådgivare