FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/04/2018

Upphäva umgängesrätt vid ensam vårdnad?

Jag har två barn som jag har ensam vårdnad om, som bor hos mig på heltid. De har tidigare haft umgänge med sin pappa, ett umgänge vi fick fastställt i ett tingsrättsbeslut för fem år sedan. I början fungerade umgänget, men efter ett par år började det tunnas ut då pappan flyttade långt bort. Umgänget har nu upphört helt och barnen har inte träffat sin pappa alls på drygt ett år, på hans initiativ. Jag funderar över tingsrättsdomen; gäller den fortfarande eller kan man riva upp domen eller be att den avbryts på något sätt, då domslutet inte följs av pappan? Kan han komma efter lång tid och säga att han vill fortsätta umgänget enligt domen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att utgångspunkten är att du strävar efter att upphäva umgängesrätten för fadern till dina barn då du upplever att barnets pappa inte varit tillräckligt närvarande. Du har ensam vårdnad om dina två barn, men barnens far har umgängesrätt.

Regler om vårdnad och umgängesrätt återfinns i 6 kap Föräldrabalken (FB).

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med enligt 6 kap 15 § FB. Barnets far har alltså rätt till umgänge. Till en början fungerade umgänget, men nu har det helt upphört, på faderns initiativ. Så länge beslutet om umgängesrätt finns kvar, har barnets far denna möjlighet till umgänge, trots en tids uppehåll. I den här situationen är ett alternativ att begära nytt beslut angående umgängesrätten, då du upplever att barnets far avsagt sig att träffa sina barn.

Ändring av vårdnaden

Enligt 6 kap 5 § FB kan domstolen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av föräldrarna på talan av en eller båda föräldrarna. Vid en sådan bedömning står först och främst barnets bästa i fokus, men också föräldrarnas förmåga att samarbeta. Eftersom barnets far påtalat att han inte vill träffa sina barn, talar detta för att umgängesrätten ska upphöra. Återigen ska dock här poängteras att helhetsbedömningen utgår utifrån barnets bästa.

Mer om ansökan om ändring av vårdnaden kan du läsa på domstolsverkets hemsida: http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000