Uppfyller vikariat försörjningskravet?

2019-04-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag ska ansöka om anknytning till min fru då vi är gifta och har varit tillsammans i 5 år. Vad ifrån mitt jobb måste jag skicka till migrationen, är det någon problem att jag är bara vikarie inom äldreboende/hemtjänst och inte fast anställd , vill tillägga att jag fick jobbet för 1 månad sedan och jag tjänar mer än vad det behövs för alla migrationens krav . Vart är bäst att ansöka i en ambassad eller webben. Vilken tar minst tid, jag undrar fördelar och nackdelar? Jag har hört att det finns en lag att migrationen ska ge beslut inom 6 månader , stämmer det ? Medans hon väntar på svar kan hon komma och stanna 3 månader i Sverige 3 månader i Albanien (som turist) tills beslutet tas?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är försörjningskravet?
Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 8133 kr efter avdragen boendekostnad. Det kan alltså vara problematiskt att ha ett vikariat, eftersom du måste visa viss varaktighet. Dock är det en bedömning som görs i det enskilda fallet, och kan bero på hur långt vikariat det är. Se till att åberopa alla viktiga dokument som kan styrka både din lön och varaktigheten på din lön. Exempelvis anställningsavtal och lönespecifikationer.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.

Var ska ni ansöka?
Ni kan ansöka både på webben och ambassad. På migrationsverkets hemsida finns ungefärliga handläggningstider. Dessa ses som en preliminär tidsfrist. Den preliminära handläggningstiden beror på hur ni ansökt samt vilket medborgarskap din fru har. På denna sida kan ni beräkna er preliminära handläggningstid: https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html. På denna länk kan ni jämföra era olika alternativ.

Finns det en 6 månaders regel?
Nej. Migrationsverket är en myndighet, vilket innebär att varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § Förvaltningslagen. Att vänta mer än 1 år på beslut är idag tyvärr vanligt.

Kan hon vänta på svar i Sverige?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag. Det finns ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan ansöka om uppehållstillstånd efter inresa, om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, får hon inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande, det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka osv. Som huvudregel kan ni utgå från att hon inte får vistas i Sverige under handläggningstiden.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (910)
2019-09-23 Anställningsbevis vid ansökan om medborgarskap?
2019-09-23 Kan min mamma få svenskt medborgarskap då hon är ensam vårdnadshavare?
2019-09-19 Dubbelt medborgarskap - Kan jag avsäga mig mitt svenska medborgarskap?
2019-09-15 Hur visar jag att min bostad uppfyller kraven för anhöriginvandring?

Alla besvarade frågor (73015)