Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente, och vad kan jag göra om tingsrättens bedömning går mig emot?

2019-10-14 i Testamente
FRÅGA
jag ställde en fråga tidigare om initialer skulle vara en giltig namnteckning vid bevittna av testamente.ni sa att initialer inte borde räcka.men det visar sig att 10 kap 1 paragrafen att man ska underteckna med sitt namn saknar helt värde i detta fallskriva under med initialer är fullt godtagbart enligt Luleås tingsrätt.jag förlorade målet om att testamentet är inte giltig ang initialer som namnunderskrift.vad kan jag göra?
SVAR

Hej, och tack för att du återkommer till oss med din fråga!

Namnteckningskravet är en bedömningsfråga

I vårt tidigare svar försökte vi framhäva att det var högst osäkert hur domstolen skulle komma att döma i det enskilda fallet, men vi ber om ursäkt om vi på något sätt förmedlat budskapet att ingen annan bedömning än vår egen skulle kunna göras av domstolen.

Juridik handlar till stor del om bedömningar och avvägningar, och det är sällan som samtliga inblandade parter är överens om hur en fråga bör bedömas. Därutöver ska tilläggas, vilket vi också försökte lyfta fram i föregående svar, att vi sitter på begränsade uppgifter i ärendet och därför inte kan göra en fullgod bedömning av förutsättningarna för framgång i ditt konkreta ärende.

Du kan överklaga beslutet i en högre instans

Om du inte är nöjd med beslutet och bedömer att du fortfarande kan vinna framgång med din talan, så kan du överklaga beslutet till högre instans.

Då vi som sagt inte har särskilt stor inblick i ditt specifika ärende rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med ett juridiskt ombud, om du inte redan har gjort det, så kan förhoppningsvis denne göra en mer grundlig bedömning av omständigheterna i ditt fall.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77193)