Uppfyllande av försörjningskravet

Hej

Behöver hjälp med att överklaga ett beslut gällande uppehållstilstånd .

Fick nerslag på försörjningskravet trots att jag har A-kassa samt sparade medel ...

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att en anhörig till dig har ansökt om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige, varför det förutsätts att du uppfyller det s.k. försörjningskravet. Jag kommer härefter att berätta lite allmänt om vad försörjningskravet innebär och därefter om hur du bör gå tillväga härnäst.

Försörjningskravet

Reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns i Utlänningslagen och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (s.k. begränsningslagen, förkortad TUtIL).

En förutsättning för att den personen som söker uppehållstillstånd på grund av personens anknytning till dig är att du uppfyller försörjningskravet. Försörjningskravet innebär att du ska kunna försörja dig själv, övriga personer i ditt hushåll samt de/den familjemedlemmar/medlem som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i (9 § begränsningslagen). Migrationsverket har meddelat närmare föreskrifter om vad försörjningskravet egentligen innebär i praktiken, vilka jag kommer att redovisa här nedan:

1. Du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster

Migrationsverket kräver att du ska kunna visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och din partner som ansöker om uppehållstillstånd. Som exempel för arbetsrelaterad inkomst räknas lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Det framgår även att du kan uppfylla försörjningskravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och din partner kan leva på under minst två år.

2. Din inkomst måste vara av en viss storlek

Du nämner att du har inkomst i form av A-kassa och har därutöver även sparade medel. Din inkomst måste dock vara av viss storlek. Hur stor den måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Din inkomst efter skatt måste räcka till 1) den faktiska boendekostnaden och 2) normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Detta innebär att du efter att ha betalat för din bostad varje månad ska ha pengar över som räcker till andra levnadskostnader, såsom kläder, hygien etc..

Normalbeloppet för 2021:

- 5 016 kronor för en ensamstående vuxen

- 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor

- 2 662 kronor för barn till och med 6 år 3 064 kronor för barn 7 år eller äldre.

Exempelvis om den personen som ansöker om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dig är din make/sambo (ni ska bo tillsammans) och boendekostnaden för er uppgår till 8 000 kr/månad så måste din lön efter skatt räcka till 1) boendekostnaden om 8 000 kr och 2) normalbeloppet för er två om 8 287 kr. Din lön efter skatt måste alltså vara minst 16 287 kr.

3. Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i

För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad. Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Hjälp med att överklaga avslagsbeslutet

Jag antar att du vill överklaga Migrationsverkets beslut och vill ha hjälp med att skriva ett överklagande. Du kan ta kontakt med en av våra jurister för att få hjälp med detta. Boka en tid här.

Någonting som du bör uppmärksamma är tidsfristen inom vilken du måste överklaga. Det står i beslutet som du/din anhörige fått hur lång tid ni har på er att överklaga. När tidsfristen har gått ut säger man att beslutet har fått laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre går att överklaga.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att allting kommer lösa sig för er. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000