Uppfylla villkoren för ny ersättningsperiod från a-kassan

FRÅGA
Hej jag har arbetat mer än 390 timmar Och totalt sett över 500 timmar inklusive sjuk frånvaro inom loppet av 6 månader i rad innan arbetslösheten . Uppfyller jag villkoren för en ny ersättningsperiod efter att mina 300 dagar tagit slut. Räknar man in sjukfrånvaro från arbetet som arbetade timmar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet ska du: vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta är grundvillkoret och regleras i 9 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

För att ha rätt till ersättning måste du också uppfylla ett arbetsvillkor. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. Enligt huvudregeln ska du ha arbetat i minst 6 månader, efter det att du påbörjade din ersättningsperiod, och utfört arbete under minst 80 timmar per kalendermånad. Enligt en alternativregel är det även möjligt att ha arbetat i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader. Arbetsvillkoret regleras i 12 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Vad som är gemensamt för reglerna om arbetsvillkoret är att man ska ha arbetat i sammanlagt mint 480 timmar. Det krävs att dessa timmar är arbetade timmar. Sjukfrånvaro räknas inte som arbetade timmar och kan därför inte räknas in i ett arbetsvillkor.

Det är alltid din a-kassan som prövar om du har rätt till ersättning. Du kan kontakta dem om du vill ha mer information om vad du behöver göra för att de ska pröva om du har rätt till en ny ersättningsperiod. Så som reglerna ser ut krävs minst 480 timmars arbete för att uppfylla ett arbetsvillkor.

Om du önskar vidare hjälp kan du även ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77199)