Uppfylla försörjningskravet vid sidan av studier

Hej ! 2017 sökte jag asyl och då fick jag ett tidbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader sedan ansökte jag om förlängning och då fick jag 2 år till och när det slutade gälla ansökte jag igen och fick 3 år och det gäller fortfarande. Jag är 19 år idag , går första året gymnasiet och får försörjningsstöd från socialtjänsten. Jag har kollat på Migrationsverkets hemsida och läst om kraven för permanent uppehållstillstånd och jag uppfyller egentligen alla krav förutom att försörja mig själv . Jag tänker kan jag ansöka om permanent uppehållstillstånd om jag uppfyller kravet för att försörja mig själv genom anställning samtidigt som jag studerar på gymnasiet ? Eller måste jag ha slutfört mina gymnasiestudier ? Med vänlig hälsning 

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga så har du idag ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige och du skulle vilja få ett permanent uppehållstillstånd. Du uppfyller alla krav som krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd förutom kravet på att du ska försörja dig själv. Eftersom du just nu studerar på gymnasiet så undrar du om du kan uppfylla försörjningskravet genom att ha en anställning och arbeta vid sidan av dina studier. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret kommer jag att utgå ifrån att du inte ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 2 §, 2 b § eller 2 c § UtlL (5 kap. 8 § 3 st UtlL). Jag utgår även från att du inte är gift eller har en sambo.

Det finns inget hinder mot att uppfylla försörjningskravet genom att arbeta vid sidan av studierna

Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen. Försörjningskravet är ett särskilt krav som du i huvudregel behöver uppfylla för att kunna beviljas ett permanent uppehållstillstånd (5 kap. 7 § UtlL). Försörjningskravet behöver du uppfylla genom att få inkomster från en anställning eller näringsverksamhet (Håkan Sandesjö och Gerhard Wikrén, Utlänningslagen med kommentarer, JUNO-version 12B). Det finns inte något hinder mot att anställningen sker samtidigt som studier på gymnasiet. Du kan därför arbeta vid sidan av dina studier och på det sättet uppfylla försörjningskravet. En förutsättning är ändå att du hinner jobba så mycket så att din inkomst uppfyller försörjningskravet (4 kap. 4 e § UtlF och 7 kap. 5 § UB).

Det kan finnas särskilda skäl för att du inte behöver uppfylla försörjningskravet

Det finns ändå vissa förutsättningar för att göra undantag från det ovannämnda försörjningskravet. I ditt fall så skulle det eventuellt kunna anses finnas ”särskilda skäl” för att du inte ska behöva uppfylla försörjningskravet eftersom du studerar (5 kap. 8 § 1 st 3 p UtlL). Det finns ändå inte några uttryckta riktlinjer för om studier kan vara sådana särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet. Det du kan göra är att vara i kontakt med Migrationsverket för att ta reda på om sådana särskilda skäl kan anses finnas i ditt fall. Finns det särskilda skäl i ditt fall så behöver du inte uppfylla det ovannämnda försörjningskravet. 

Sammanfattning

Det finns inget hinder mot att du har en anställning vid sidan av dina studier och på det sättet uppfyller försörjningskravet. Du måste ändå hinna jobba så mycket att dina inkomster är så stora så att de uppfyller försörjningskravet. Det kan även vara så att det i ditt fall finns särskilda skäl för att du inte ska behöva uppfylla försörjningskravet. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”